BAŞVURULAR HANGİ KONULARDA YAPILIR?

Ombudsmanlığa başvurmak, Anayasal bir haktır. Kamu Denetçiliği Kurumu, dünyada bilinen adıyla Ombudsmanlık, HAK ARAMA KURUMUDUR.

Kamu kurum ve kuruluşlarının(idarenin) eylemleri ve işlemleri ile kamu görevlilerinin tutum ve davranışları karşısında mağdur olduğunu ya da haksızlığa uğradığını düşünen herkes mahkemeye gitmeden önce Kamu Denetçiliği Kurumu’na(Ombudsmanlığa) başvurabilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının kanunları yorumlama ve uygulama şekilleri konusunda,

Kamu kurumlarının yönetmelikleri, tebliğleri, kararları ve uygulamaları konusunda,

Kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet sunmak ile görevli olan tüm kamu görevlilerinin tutumları ve davranışları konusunda,

Mahkemeye gitmeden önce Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvuru yapılabilir.

Office
Office Office

Başvurunun incelenebilmesi için aşağıdaki dört konuya dikkat edilmelidir.

Aşağıdaki durumlar Ombudsmanlığın görev alanı dışındadır ve bu alanlardaki başvurular incelenememektedir.

1

TBMM tarafından yürütülen yasama faaliyetlerine karşı yapılan başvurular incelenemez.

2

Başvuru yapılan konu mahkemeye intikal etmişse, bu başvurular incelenemez.

Örneğin, yapılan başvuruyla ilgili olarak ayrıca dava açıldığı anlaşıldığı anda başvurunun incelenmesi sonlandırılır.

3

Başvuru Türk Silahlı Kuvvetlerinin askerlik düzeni ve disiplini ile ilgili ise başvuru incelenemez.

Örneğin, askerdeki eğitimler ya da verilen emirler görev alanı dışındadır.

4

Kamu kurum ve kuruluşunun yaptığı işlem ya da eylemin sonucundan başvuru sahibinin olumsuz etkilenmesi, menfaatinin ihlal edilmiş olması gerekir

Bu dört durum haricinde, belediyelerin tüm hizmetleri, faturalar, kesilen cezalar, vergiler, kamulaştırmalar, sağlık hizmetleri, ulaşım, temizlik, güvenlik hizmetleri gibi akla gelebilecek her türlü kamu hizmeti sırasında oluşacak mağduriyetler halinde başvuru yapılabilir.

DİKKAT

Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurmadan önce, ilgili kamu kurumuna yazılı dilekçe vererek yapılan işleme itiraz edilmesi gerekmektedir. Bu dilekçe ve idarenin verdiği cevaplar başvuru formuna eklenmelidir.

Ombudsmanlığa Kimler Başvuru Yapabilir?

01

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçici ya da kalıcı olarak yaşamakta olan tüm gerçek ve tüzel kişiler bize başvuru yapabilir.

02

Çocuk haklarına ilişkin başvurularda menfaat şartı aranmaz.

03

18 yaşından küçükler www.kdkcocuk.gov.tr internet adresini kullanarak idare ile yaşadıkları sorunları Ombudsmanlığa bildirebilirler.

04

Vatandaşlar başta olmak üzere, çocuklar, engelliler gibi toplumdaki hassas gruplar, mülteciler, ülkemizde geçici olarak ikamet edenler, turistler, dernek ve şirket gibi tüzel kişiler, kısacası MENFAATİ İDARE TARAFINDAN İHLAL EDİLEN herkes bize başvurabilir.

Ombudsmanlığa Nasıl (Hangi Yollarla) Başvuru Yapabilirsiniz?

Bize her yolla başvuru yapabilirsiniz.

www.ombudsman.gov.tr İnternet adresimizden başvuru formumuza ulaşır ve bu formu doldurup onaylayarak elektronik başvuru yapabilirsiniz
Bir dilekçe yazarak Ankara’daki merkez bina adresimize göndererek başvuru yapabilirsiniz.
İllerde Valiliklerimize, ilçelerde de kaymakamlıklarımıza dilekçe vererek başvuru yapabilirsiniz.
Bize telefonla ulaşarak başvuru hakkında bilgi alabilirsiniz.
Kurumumuza bizzat gelerek de dilekçe verip başvuru yapabilirsiniz.
ANCAK;

Başvuru dilekçelerinizde aşağıdaki bilgiler mutlaka bulunmalıdır.

  • Adınız Soyadınız
  • TC Kimlik Numaranız, tüzel kişi iseniz tüzel kişi numaranız(MERNİS, SENBİS, DERBİS...)
  • Cep telefonu (GSM) Numaranız
  • Fiziki olarak Dilekçe yazmışsanız, bu dilekçede ıslak imzanız
  • Şikâyet konunuz ve talepleriniz
EĞER,
  • Dilekçenizde bu bilgilerden biri eksikse size ulaşıp bilgilerinizi tamamlamaya çalışıyoruz.
  • Bu yüzden dilekçelerinizde cep telefonunuzu yazmayı lütfen unutmayın!

Başvurular Nasıl İnceleniyor

1.

İlk Olarak;

Başvurunuzu şekil yönünden inceliyor, eksikleriniz varsa size ulaşarak bu eksikleri gideriyoruz. Yani başvurunuzu kabul edeceğimiz şekilde size tamamlatıyoruz.

2.

İkinci Aşamada;

Başvuru incelenmek üzere, ilgili uzmana havale edilir. Uzman başvuruyu ön incelemeye tabi tutar. Başvurunun incelenip incelenemeyeceğini araştırır. Başvuru incelenemez hükmünde ise, İncelenemezlik Kararı verilir ve başvuru sahibine bildirilir.

İlgili kamu kurumuna itiraz dilekçesi sunmadan yapılmış başvurular iseGönderme Kararı verilerek ilgili kamu kurumuna gönderilir.

3.

Üçüncü Aşamada;

Başvuru araştırılmak ve değerlendirilmek üzere, konu hakkında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla yazışmalar ve görüşmeler yapılır. Kamu kurumlarından konu hakkında 30 gün içerisinde cevap vermek üzere, bilgi ve belge talep edilir .

Başvur sahibinin haklı ve mağdur olduğu değerlendirilirse, ilgili idareden konuyu dostane bir şekilde çözmesi talep edilir.

Dördüncü aşamada;

İlgili kamu kurumu dostane bir şekilde sorunu çözmezse, bu defa başvuru konusu hakkında idareye Tavsiye Kararı verilir. Karar idareye tebliğ edilir ve bu kararın yerine getirilmesi beklenir. İdarenin tavsiye kararına uyup uymadığı ayrıca takip edilir.

Başvurunun değerlendirilmesi sonucunda idarenin işleminin haklı bulunması durumunda; KDK tarafından Red Kararı verilebilir.

Başvurunun araştırılması ve değerlendirilmesi aşamasında; Kamu Denetçiliği Kurumu, gerek gördüğünde, konuyu incelemek üzere bilirkişi tayin edebilir, şahit dinleyebilir.

Tüm bu aşamalar, en geç altı ay içerisinde sonuçlandırılır ve şikâyetçiden hiçbir ücret alınmaz.

DİKKAT

Ombudsmanlığa başvuru yapıldığı andan itibaren konu hakkında yargıya başvuru hakkının süresi durur.

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun başvuruyu inceleme sonucu başvuru sahibine tebliğ edildiği andan itibaren de tekrar dava açma süresi kaldığı yerden işlemeye başlar.

Bütün kararlarımızda ve çözüm önerilerimizde vatandaştan yanayız ancak idarenin de hasmı değiliz. Hakkaniyetin arayışındayız.


ADRES

Kavaklıdere Mah. Zeytindalı Caddesi
No:4 Çankaya/ANKARA

TELEFON
(312) 465 22 00
BİZİ TAKİP EDİN