EN

Rakamlarla Eğitim Reformu


Türkiye, 2023 hedefleri arasında da yer alan eğitim reformunu gerçekleştirebilmek adına, son yıllarda eğitime dev yatırımlar yaptı. Eğitim bütçesi son 10 yılda 6 kattan fazla arttı, 9,9 milyar TL’den 62,7 milyar TL’ye çıktı. İlköğretimde kız-erkek oranlarında eşitlik sağlandı, 2012 yılında öğrencilere 205,6 milyon ders kitabı dağıtıldı, yüzbinlerce öğrenciye burs verildi. İşte rakamlarla Türkiye’nin eğitim reformu...

• 2002 yılında toplam eğitim bütçesi (MEB, YÖK ve üniversite Bütçeleri) 9.956.958.700 TL iken 2013 yılından bu rakam 62.724.139.150 TL’ye ulaşmıştır.
• Toplam Eğitim Bütçesinin (MEB, YÖK ve üniversite Bütçeleri) Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Payı 2002’ de yüzde 2,84 iken 2013 de 3,99’ a ulaşmıştır.
• Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımına Yönelik olarak Fatih Projesi kapsamında Genel Bütçeden 2012 yılında 403.000.000 TL, 2013 yılında ise 1.009.000.000 TL harcanmıştır.
• 2010-2011 öğretim yılında ilköğretimde kız çocukları ile erkek çocuklarının cinsiyet oranları eşitlenmiştir. Bu durum kız çocuklarının eğitimden faydalanma imkanlarının artırılması ile mümkün olabilmiştir.
• İlköğretim öğrencilerine ücretsiz verilen ders kitabı sayısı 2003 yılında 81.834.284 iken 2012 yılına gelindiğinde bu rakam 143.024.804 olmuştur.
• Orta öğretim öğrencilerine verilen ücretsiz ders kitabı 2006 yılında 37.414.989 iken 2012 yılında 62.625.912 rakamına ulaşmıştır.
• 2002-2003 Öğretim Yılında İlköğretim ve Ortaöğretimde Burslu okuyan erkek öğrenci sayısı 56.848 iken 2012-2013 Öğretim yılında bu sayı 126.668’ e ulaşmıştır.
• 2002-2003 Öğretim Yılında İlköğretim ve Ortaöğretimde Burslu okuyan kız öğrenci sayısı 38.005 iken 2012-2013 Öğretim yılında bu sayı 127.460’ e ulaşmıştır.
• Yükseköğretim düzeyinde brüt okullaşma oranı 2002-2003 Öğretim Yılında % 27,12 iken, bu rakam 2012-2013 Öğretim yılında % 74, 86’ ya ulaşmıştır.
• Yükseköğretim düzeyinde net okullaşma oranı 2002-2003 Öğretim Yılında 14,65 iken, bu rakam 2012-2013 Öğretim yılında % 38,5’ e ulaşmıştır.
• Yükseköğretimde dünyadaki uluslararası öğrenci havuzundan alınan pay 2006 yılında yüzde 0,54 iken bu oran 2013 yılında % 0,76’ ya ulaşmıştır.
• 2003-2004 öğretim yılında Okul Öncesi Okul Sayısı 11.314 iken 2012-2013 öğretim yılında bu rakam 27.197 sayısına ulaşmıştır.
• 2003-2004 öğretim yılında Okul Öncesi Öğretmen Sayısı 18.921 iken 2012-2013 öğretim yılında bu rakam 62.933 olmuştur.
• 2002-2003 Öğretim Yılında ilköğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı 36 iken, bu rakam 2012-2013 öğretim yılında 30’a düşmüştür.
• İlköğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı 30’ un altında olan il sayısı; 2006 yılında 51 iken 2013 yılında bu sayı 66’ ya ulaşmıştır.
• 2002-2003 Öğretim Yılında Genel Ortaöğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı 34 iken, bu rakam 2012-2013 öğretim yılında 28’e düşmüştür.
• 2002-2003 Öğretim Yılında ilköğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 28 iken, bu rakam 2012-2013 öğretim yılında 20’a düşmüştür.
• 2002-2003 Öğretim Yılında Ortaöğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 18 iken, bu rakam 2012-2013 öğretim yılında 16’a düşmüştür.
• Resmi burslu statüsünde yurtdışında öğrenim gören doktora öğrencisi sayısı 2002 yılında 556 iken 2012’nin sonuna gelindiğinde bu sayı 2.347 olmuştur.
• Resmi burslu statüsünde yurtdışında öğrenim gören yükseklisans öğrencisi sayısı 2002 yılında 124 iken 2012’nin sonuna gelindiğinde bu sayı 3.899’ a ulaşmıştır.