EN

Uluslararası Halkla İlişkilerde İnsani Yardımlar: Kamu Diplomasisi Boyutu


Uluslararası Halkla İlişkilerde İnsani Yardımlar: Kamu Diplomasisi Boyutu
Yazar: B. Senem Çevik 
Baskı Yılı: 2015
Stratejik Düşünce Enstitüsü Yayınları 

İnsani yardımlar, son yıllarda Türk Dış Politikasının en önemli gündem maddelerinden birini oluşturmaktadır. Kamu diplomasisi faaliyetleri bağlamında da kilit rol oynayan uluslararası insani yardımlara ilişkin Stratejik Düşünce Enstitüsü tarafından basılan bu eser, bu alandaki bilimsel yayın boşluğunu doldurma hedefinde önemli bir kitap.