EN

Turkey’s Public Diplomacy


Editörler: B.Senem Çevik, Philip Seib
Baskı Yılı: 2015
Yayınevi: Palgrave Macmillan

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nde kamu diplomasisi dersleri veren ve aynı zamanda Ankara Üniversitesi Politik Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi danışma kurulunda yer alan öğretim üyesi B. Senem Çevik ve Güney Kaliforniya Üniversitesi Annenberg İletişim ve Gazetecilik Fakültesi Dekanı Philip Seib’in eş editörlüğünü yaptığı “Turkey’s Public Diplomacy” (Türkiye´nin Kamu Diplomasisi) adlı kitabı, Türkiye’nin kamu diplomasisi faaliyetleri üzerine İngilizce dilinde kaleme alınmış detaylı bir çalışma olarak dikkati çekiyor.

Kitapta; tarihi ve stratejik konumuyla Türkiye’nin uluslararası arenada yükselen bir güç olduğu belirtiliyor. “Turkey’s Public Diplomacy” kitabında yer alan makalelerden bazıları ise şöyle: “Türkiye’nin Kamu Diplomasisi: Aktörleri, Paydaşları ve Araçları”, “Tarihsel Perspektif: Osmanlılar ve Cumhuriyet Dönemi”, “Komşuluk İlişkilerinde Güç: Türkiye ve İran; “Hayırsever: Sivil Toplum Kuruluşları ve İnsani Yardımlar”, “Atlantik Ötesi Bağlamda Türkiye Dış Politikası: Yumuşak Güç ve Kamu Diplomasisi Vakaları”.