EN

Kamu Diplomasisi


Kamu Diplomasisi
Editörler Ahmet Yalçınkaya, Yeşim Özgen
Baskı Yılı 2013
Yayınevi Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları

Üniversitelerin eğitim kurumları olmalarının yanı sıra toplumların bilgilendirilme ve bilinçlendirilmelerine yönelik sosyal sorumlulukları da bulunduğu yadsınmaz gerçekliğinden yola çıkan Bahçeşehir Üniversitesi, 2012 – 2013 Akademik yılında üniversite bünyesinde gerçekleştirilen ve büyük bir ilgi gören ‘Kamu Diplomasisi’ konu başlıklı Sertifika Programını, ilgi duyan daha geniş kitlelerin yararına sunmak ve kalıcılaştırmak için bir referans kimliğinde kitaplaştırdı.

‘Kamu Diplomasisi’ kitabı ile günlük yaşamda sıkça kullanılan ve bilimsel bir disipline dönüşen ancak yenilikleri nedeniyle yeterince ve ayrıntılı olarak bilinmeyen kavram ve kuram üzerinde çalışarak araştırma yapacak olanlara katkıda bulunmak amaçlanıyor.