EN

Kamu Diplomasisi ve Uluslararası Halkla İlişkiler


Kamu Diplomasisi ve Uluslararası Halkla İlişkiler
Yazar Dr. Gaye Aslı Sancar
Baskı Yılı 2012
Yayınevi Beta Basım Yayın

Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Gaye Aslı Sancar’ın “Uluslararası Halkla İlişkiler Yöntemi Olarak Kamu Diplomasisi: Türkiye İçin Bir Model Önerisi” başlıklı doktora tezi, kitap olarak yayınlandı. Beta Yayınları, İletişim Dizisi kapsamında piyasaya sunulan çalışma, Türkiye’de kamu diplomasisi alanında yayınlanan ilk kitaplardan biri olma özelliğini taşıyor.

“Kamu Diplomasisi ve Uluslararası Halkla İlişkiler” başlığını taşıyan kitapta yer alan temel konular şöyle: “Değişen Dünya Sistemi ve Uluslararası Halkla İlişkiler”, “Kamu Diplomasisi Kavramı ve Modelleri”, “Kamu Diplomasisi Uygulama Alanları, Araçları ve Örnekleri”, “Türkiye Örneği Çerçevesinde Kamu Diplomasisi ve Model Önerisi”.

Kitabı, temmuz 2012 tarihinde piyasaya çıkan Sancar; süreci şöyle özetledi; “1960’larda ortaya çıkan kamu diplomasisi Türkiye için yeni bir kavramdır. Bu alanda çalışmamın sebebi daha önce bu konuda gerçekleşen akademik çalışmaların çoğunun uluslararası ilişkiler alanında ve de yüksek lisans düzeyinde gerçekleşmiş olmasıdır. Dolayısıyla konunun iletişim boyutunun eksikliği çıkış noktamı oluşturmuştur. Nitekim bir İletişim Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilmiş ilk doktora tezidir. Bu anlamda “Kamu Diplomasisi ve Uluslararası Halkla İlişkiler” konuyla ilgili gerçekleştirilmiş kapsamlı bir çalışma olarak bu alanda gerçekleştirilecek araştırmalara referans olmayı amaçlamaktadır."