EN

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrencileri Ankara´daydı


Dış Politika Tanıtım Programları, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencilerinin ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden 30 öğrencinin katılımı ile devam etti. 3-5 Haziran 2013 tarihleri arasında Ankara´da bulunan öğrenciler Türkiye’nin uluslararası ilişkilerinde misyon sahibi kurumları ziyaret etti ve yetkililerden bilgi aldı.

Devamını Göster »
Öğrenciler, programlarına Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek başladı. Burada genel müdürlüğün yapısı, görevleri ve faaliyetleri hakkında bilgi alan öğrenciler, Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Sayın Gökhan Bozkurtlar´ın kültür varlıklarının kaçakçılığıyla ilgili yürütülen çalışmalar konusundaki sunumunu dinledi. Doğu ülkelerinin kaçakçılık için “kaynak” olduğunu ifade eden Bozkurtlar, Batı ülkelerinin de bu faaliyet için pazar” durumunda olduğunu kaydetti. Genel müdürlüğün uluslararası örgütlerle işbirliğine dikkat çeken Bozkurtlar, UNESCO’nun ilgili alt birimiyle yürütülen çalışmaları anlattı. Bozkurtlar, İçişleri, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarıyla koordineli faaliyet yürüttüklerini belirterek, öğrencilere Interpol çalıntı sanat eserleri veri tabanı hakkında bilgi verdi. Yürüttükleri çalışmaların 2011 yılında en üst düzeye çıktığını söyleyen Bozkurtlar, 2011 yılında 1885 adet çalıntı sanat eserinin girişimler sonucu Türkiye’ye iade edildiğini belirtti.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün ardından Hazine Müsteşarlığına bağlı Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulunu ziyaret eden öğrenciler, Kurul Başkanı Mehmet Yener’den kurumun kuruluşu, teşkilatlanması, görevleri ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Programlarına Dışişleri Bakanlığı ziyaretiyle devam eden öğrenciler, Siyaset Planlama Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı Ufuk Gezer´in sunumunu dinledi. Dış politika konusunda, toplumda oluşan bilgi açlığına dikkat çeken Gezer, kamu diplomasisinin bu açlığın giderilmesi için yürütülen faaliyetlerin bir parçası olduğunu kaydetti. Gezer, dış politikanın artık sadece bir uzmanlık alanı olmadığını ifade ederek, farklı uzmanlık alanlarından olabildiğince faydalanabilmeyi amaçladıklarını belirtti. Konuşmasında üç boyutlu bir analiz sunan Gezer, küresel gelişmeleri, bölgesel hareketlikleri ve son olarak bu küresel ve bölgesel düzlemde Türk dış politikasının prensiplerini öğrencilerle paylaştı. Küresel anlamda, ilk olarak, bir güç kaymasına dikkat çekerek, ekonomik anlamda güçün giderek doğu-batı ve kuzey-güney yönünde gidip geldiğini belirtti.

Programın ikinci gününde öğrenciler, ilk olarak TÜRKSOY’u ziyaret etti. Teşkilatın kuruluş, amaç, yapısı ve yayınları hakkında bilgi veren kısa bir film gösteriminin ardından öğrenciler, Türksoy Genel Sekreter Yardımcısı Fırat Purtaş’ın sunumunu dinledi. Teşkilatın 1993 yılında beş Türk devletinin katılımlarıyla kurulduğuna değinen Purtaş, teşkilatın kuruluş amacının siyasi ve ekonomik çıkarlara dayanmadığını, Türk devletleri arasında kültür köprüsü ve gönül bağları kurmayı hedeflediklerini, bu yüzden teşkilata “Türk dünyasının UNESCO’su” denilebileceğini belirtti. Soğuk savaşın bitimiyle birlikte 15 tane bağımsız Türk kökenli devletin ortaya çıktığını hatırlatarak, bu devletler ve Türkiye arasında başlangıçta her alanda işbirliği hedeflendiğini ancak başlangıçta dil, inanç, tarih paydaşlıkların da etkisiyle kültür işbirliğinin ön plana çıktığını belirtti.

Türksoy’un ardından Afet ve Acil Durum Başkanlığını (AFAD) ziyaret eden öğrenciler,Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Atikle bir araya geldi. Kurumun yapısı, faaliyetleri ve görevleri hakkında bilgi veren kısa bir tanıtım filmi izleyen öğrenciler, Uzman Yardımcısı Neşe Yener’in Türkiye’nin afetselliği ve kurumun uygulamakta olduğu afet yönetim sistemi ile ilgili sunumunu dinledi. Kurumun faaliyetleriyle ile birlikte afet ve acil durumlarda kriz yönetiminden risk yönetimine geçildiğini kaydeden Yener, AFAD Stratejik Planı ve hazırlanmakta olan Ulusal Afet Yönetimi Stratejik Planı hakkında da bilgi verdi. Kurumun Suriye krizinde, Van depreminde, Libya’daki Türk vatandaşların kurtarılmasında ve Somali’de yürütmüş olduğu insani yardım koordinasyonunda başarılar gösterdiğini kaydeden Yener, BM ve NATO gibi uluslar arası kuruluşlarla kurumun işbirliği içerisinde bulunduğunu belirtti. Öğrencilerin “kurumun sivil toplumla ilişkileri ne düzeydedir?” sorusuna cevap veren Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Atik, sivil toplumla işbirliğinin AFAD için önemli olduğunu belirterek afete hazırlık ve afet sonrasında topluma daha yakın olmayı hedeflediklerini belirtti.

AFAD’ın ardından öğrenciler Avrupa Birliği Bakanlığına bağlı Ulusal Ajansı ziyaret etti. Kurumun yapısının tanıtılmasından sonra Halkla İlişkiler Uzmanı Neslihan Sağlam burada öğrencilere yapılmakta olan iki çatı program, on alt program ve otuza yakın faaliyetle ilgili bilgi verdi. “Eylem” olarak adlandırılan gençlik programlarına dikkat çeken Sağlam, kısıtlı imkanlara sahip öğrencilerin bu programlardan yararlanma konusunda öncelikli olduğunu belirtti. Bu kapsamda özellikle depremden etkilenen Van ve civarının bu programlardan yararlanmada öncelikli olacağını belirterek öğrencilere proje yazmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Ulusal Ajansın ardından öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığına geçti. Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Basri Hakan Hakyemez tarafından kabul edildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı´nın yeni kurulmasına rağmen çok kısa süre hızlı yol aldığını belirten Hakyemez, öğrencilerden çağı yakalamaları ve uluslararası bir vizyona sahip olmaları tavsiyesinde bulundu. Günün son programında öğrenciler, TÜRKSOY’un düzenlediği Yunus Emre Oratoryosu konserine katıldılar.

Programın son gününde Kalkınma Bakanlığını ziyaret eden öğrenciler, burada Bölgesel ve Çok Taraflı İlişkiler Daire Başkanı Selçuk Koç´un kurumun yapısı, teknik işbirliği faaliyetleri ve genel müdürlük hakkındaki konuşmasını dinledi.

Kalkınma Bakanlığının ardından Diyanet İşleri Başkanlığına geçen öğrenciler, Başkanlığın yurtdışında yaptığı faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin programları Koordinatörlüğümüzü ziyaret ederek sona erdi. İç Koordinasyon Direktörü Necmi Hastürk, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerine Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğünün faaliyetleri hakkında bilgi vererek üniversitelerle tesis edilen ilişkilerin derinleştirilmesi gerektiğini belirtti. Bu program sayesinde dünyaya bakış açılarının değiştiğini belirten öğrenciler programın kişisel gelişimlerinde yararlı olduğunu ve bu tür programların devam etmesi gerektiğini belirtip yetkililere teşekkür etti.