EN

Uyuşturucu ile mücadele için sekiz bakanlık ele ele verdi


Dünya genelinde uyuşturucu kullanım oranlarındaki artış binlerce insanın hayatını kaybetmesine, binlercesinin ise genç yaşta hayattan kopmasına neden oluyor. Birleşmiş Milletler Dünya Uyuşturucu Raporu’na göre dünya genelinde 15-64 yaş arası insanların yüzde 3,5 ila 7’si uyuşturucu kullanırken, yaklaşık 39 milyon kişi ise bağımlı. Uyuşturucu kullanım oranının Avrupa ülkelerine kıyasla oldukça düşük olduğu Türkiye’de ise 316.524 kişi ayaktan tedavi ve denetimli serbestlik uygulamasıyla bağlantılı olarak tedavi merkezlerine başvurmuş durumda. Uyuşturucuyla mücadelede ilgili tüm kamu kurumlarının katılımıyla topyekûn bir mücadele kararı alan Türkiye bu alandaki mücadelede gösterdiği benzersiz çalışmalarla dünyada örnek ülkelerden biri olarak gösteriliyor. Türkiye 2015 yılında hayata geçirdiği Narkotim projesinden, yeni danışma birimleri ve tedavi merkezlerine kadar gerçekleştirdiği faaliyet ve projeleri ile uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılığını ortaya koyuyor.

Devamını Göster »
Sekiz bakanlık mücadele için ele ele verdi
Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) verilerine göre Türkiye’de 2014 yılında çoğu 20 ila 25 yaş arasında 316.524 kişi ayaktan tedavi ve denetimli serbestlik uygulamasıyla bağlantılı olarak tedavi merkezlerine başvurdu. Türkiye, uyuşturucu kullanım oranları Avrupa’ya kıyasla düşük olsa da uyuşturucu ticaretinde coğrafi konumu nedeniyle geçiş yolları üzerinde bulunması, sentetik uyuşturucuların yaygınlaşmasının ciddi risk oluşturması ve genç nüfusunun büyüklüğünden dolayı çok geç olmadan harekete geçerek ilgili tüm kamu kurumlarının katılımıyla uyuşturucuya karşı topyekûn bir mücadele kararı aldı. İlk olarak 2006 yılında yürürlüğe giren Ulusal Uyuşturucuyla Mücadele Strateji Belgesi ve daha sonraki üçer yıllık eylem planlarının ardından 2014’te Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarının içinde yer aldığı ortak bir platform oluşturuldu ve Uyuşturucu ile Mücadele Acil Eylem Planı’nın hazırlıklarına başlandı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları hız kazandı
Uyuşturucuyla mücadelede gösterdiği benzersiz çalışmalarla dünyada örnek ülkelerden olan Türkiye’de uyuşturucu ile mücadele çalışmaları, 22 Eylül 2014 tarihinde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında alınan karar gereğince ve 13 Kasım 2014 tarihli 2014/19 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile oluşturulan Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu’nun (UMYK) sevk ve idaresinde gerçekleştiriliyor. Türkiye 2015 yılında uyuşturucu ile mücadelede kararlı adımlarını sürdürürken buna yönelik proje ve hedeflerini de büyük oranda hayata geçirdi. 20 Ocak 2015 itibariyle “Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Strateji Belgesi” ile “2015 Yılı Uyuşturucuyla Mücadele Acil Eylem Planı” yürürlüğe girdi. Bakanlıkların aşağıda belirtilen alanlarda mücadele projelerinin yer aldığı Eylem Planındaki hedeflerin çoğu altı aylık süre içerisinde gerçekleştirilmiş bulunuyor.

2015 Yılı Uyuşturucuyla Mücadele Acil Eylem Planında yer alan projeler:
  • Ulusal ve uluslararası boyutta kaçakçılık, üretim, kullanım, dağıtım ve sokak düzeyinde satışın engellenmesi, (Narkotimlerin kurulması)
  • Uyuşturucu madde kullanımının zararlı etkileri konusunda hedef grupların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi,
  • Danışma birimlerinin kurulması (Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı’nın kurulması),
  • Uyuşturucu bağımlılarının tedaviye erişimlerinin kolaylaştırılması, tedavi mekanizmalarının güçlendirilerek tedavideki başarı oranlarının artırılması,
  • Uyuşturucu tedavisi sonrası kişinin sosyal olarak dışlanmasının önlenmesi, toplumsal yaşama yeniden uyum ve katılımlarının sağlanması, yeniden uyuşturucuya başlamasının önlenmesi,
  • Bilim Kurullarının ve Karar Destek Sistemlerinin Kurulması ile,
  • Kamuoyunu en etkin şekilde bilgilendirecek, farkındalık yaratacak ve kamuoyunun mücadele sürecine dâhil olmasını sağlayacak profesyonel iletişim stratejilerinin oluşturulması ve hayata geçirilmesi adımlarını kapsamaktadır.

Narkotimler 11 ilde uyuşturucu ile mücadele ediyor
Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA) tarafından hazırlanan 2014 yılı Avrupa Uyuşturucu Raporu’nda Türkiye’de 2006’dan beri her yıl, tüm AB ülkeleri toplamından daha fazla uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtiliyor. Türkiye’de özellikle son dönemde Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan bu alanda uzmanlaşmış Narkotimler aracılığıyla uyuşturucu ticaretinin önlenmesi için başarılı operasyonlar düzenleniyor.

Tedavi merkezlerinin sayısında artış
Türkiye’de uyuşturucu arzı ile mücadelede gösterilen bu başarının yanında tedaviye yönelik yapılan çalışmalar ve alınan önlemlerde her geçen gün artıyor. Türkiye’de 2007 yılında 19 olan tedavi merkezi sayısı 2015’te 36’ya çıkarken, rehabilite edici ve danışmanlık veren hizmetler de başta Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlar tarafından ülke genelinde sağlanıyor. Hedef gruplar içinde yer alan gençler, genç profesyoneller, hükümlü ve tutukluların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için gençlik kamplarından eğitim programlarına, danışmanlık hizmetlerinden etkinliklere birçok faaliyet ilgili bakanlıkların işbirliği içerisinde birbiri ardına hayata geçiriliyor.

Uyuşturucu tüm insanlık için bir tehdit
Madde kullanımının yalnızca bağımlılar için değil tüm insanlık için bir tehdit oluşturduğundan hareketle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nca 1987 yılında dünya genelinde uyuşturucusuz bir toplum için dayanışmayı güçlendirmek amacıyla 26 Haziran tarihi “Uluslar arası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı Mücadele Günü” olarak belirlendi. Aynı zamanda deneyimlerin ve kazanımların uluslar arası alanda paylaşıldığı bir gün olan 26 Haziran’da uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili farkındalığı arttırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.