EN

Uluslararası Yaz Okulu Programı İstanbul´da Yapıldı


Koordinatörlüğümüz, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) ve İlmi Etüdler Merkezi (İLEM) ile ortaklaşa düzenlenen “21. Yüzyılda İslam Dünyasının Dönüşümü” isimli uluslararası yaz okulu programı 24-31 Ağustos 2013 tarihleri arasında İstanbul´da gerçekleşti. Programa 24 ülkeden 45 öğrenci, alanında uzman akademisyenler ve bürokratlar katıldı.

Devamını Göster »
Bangladeş, Endonezya, Etiyopya, Filipinler, Filistin, Gürcistan, Hindistan, İran, Jamaika, Kamerun, Kazakistan, Malezya, Mısır, Pakistan, Sri Lanka, Tacikistan, Yemen, Yunanistan, Avusturalya, Macaristan, Fransa, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye’den katılan yüksek lisans ve doktora öğrencileri bir hafta boyunca İslam dünyasının karşılaştığı değişim sürecini tartıştı. “21. Yüzyılda İslam Dünyasının Dönüşümü” teması çerçevesinde gerçekleşen sunumlarda değişim olgusu, bunun İslam dünyasında meydana getirdiği etki ele alındı ve son zamanlarda İslam ülkelerinde meydana gelen yapısal değişimlerin hangi yöne evirileceğine dair değerlendirmelerde bulunuldu.

24  Ağustos 2013 Cumartesi günü başlayan programın açılış konferansında, Başbakanlık Başmüşaviri Savaş Barkçın öğrencilerle bir araya geldi. “ İslam Dünyası: Bugün ve yarın” başlıklı konferansta Barkçın, İslam dünyasının son 200 yılda içinde bulunduğu durumu ve Avrupa merkezli Ortadoğu ve İslam dünyası okumalarının günümüzde değişime ihtiyaç duyduğunu belirtti. Ayrıca İslam dünyası olarak tarihin ülke ülke değil, toplu olarak ele alınması gerektiğini belirten Barkçın’ı ilgiyle takip eden gençler soruları ve yorumlarıyla konferansa katkı sağladı.

Yaz okulunun ikinci konferansında Leeds Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Salman Sayyid öğrencilerle buluştu. “ Global Siyaset ve İslam Dünyasında Değişimler” başlıklı konferansta Dr. S. Sayyid, 2000’li yıllardan itibaren dünyada meydana gelen önemli değişimleri ve bu değişimlerin İslam dünyası üzerine etkilerini ele aldı. Dünyada İslam ve Müslüman algısı ile global siyasetin arasındaki ilişkilere değinen Dr. S. Sayyid, dünyanın farklı coğrafyalarından gelen misafirlerin konuyla ilgili sorularını cevapladı.

Programın ikinci gününde Koordinatörümüz Cemalettin Haşimi, “Arap Devrimleri sonrası İslam, Sekülerleşme ve Siyaset” başlıklı konferansıyla öğrencilerle buluştu. Arap Devrimleri sonrası bölge ve dünya siyaseti için yeni bir dilin üretilmesi gerektiğini belirten Haşimi, İslam ve siyaset arasındaki ilişkiyi anlayabilmek için yeni bir kavramsal çerçeveye ihtiyacın olduğunu belirtti. Bu eksende Ortadoğu´da yaşanan demokratikleşme hareketlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için Avrupa merkezci yaklaşımlardan fazlasına ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Haşimi, “Demokratikleşmenin yolunun batılılaşmadan geçtiği iddiası bugün gerçekliğini yitirmiştir." dedi. Konuşmasında Türkiye’nin son 10 yıllık normalleşme sürecine de değinen Cemalettin Haşimi, “Model ülke kavramı başkalarının Türkiye´ye affettiği bir kavramdır. Biz Türk deneyimi kavramını kullanmayı tercih ediyoruz." şeklinde konuştu.

İkinci günün ikinci oturumunda Dr. Salman Sayyid, “Global Siyaset ve İslam Dünyasında Değişimler” başlıklı dersinin ikinci bölümüyle öğrencilerle buluştu. Derste güvenlik merkezli uluslararası ilişkiler yaklaşımlarının İslam dünyasında yaşanan değişimlere etkisini irdeleyen Dr. Sayyid, 11 Eylül saldırılarından itibaren “terörle mücadele” kapsamında ele alınan İslam coğrafyasının yeniden incelenmeye ihtiyaç duyduğunu belirtti. Tamamlanan konferansların ardından, 24 ülkeden davet edilen 45 öğrenci Üsküdar turu yaptı. 

Yaz okulu programının üçüncü gününde “İslam’da Gelenek ve Yeniden Doğuş Hareketleri” başlıklı konferansın ilk bölümünde, Abdülvahap El-Efendi sünnet ve gelenek kavramını açıkladıktan sonra, İslam tarihindeki entelektüel uyanış, geleneksel uyanış ve modernizmle birlikte uyanış hareketlerini irdeledi. Programın dördüncü gününde Abdülvahap El-Efendi, konferansının ikinci bölümüyle öğrencilerle birlikte oldu. İslam devletlerindeki yönetim sistemleri konusunun tartışıldığı derste, öncelikle Dört Halife dönemindeki yönetim modelleri ele alınarak, Medine modeli ve Şam modeli üzerinde duruldu. Ardından Şii-Sünni ayrışmasının tarihsel temellerini işleyen El-Efendi bu ayrışmanın yönetim biçimleri üzerindeki izdüşümlerini işledi. Son olarak dersin soru cevap kısmında öğrenciler, İslam siyasetinin geleceği üzerine görüşlerini bildirdi.

28 Ağustos 2013 Perşembe günü Sadık Ünay, “İslam Dünyasındaki Politik Ekonomik Değişimler” başlıklı bir konferans verdi. Ünay, ekonomik güç ile politik güç arasındaki ilişkiyi tarihsel örnekleriyle ele alarak, İslam dünyasındaki politik ekonomik değişimleri küresel güç dengesiyle bağlantılı olarak irdeledi. İngiltere ve ABD’nin ekonomik gücünü politik bir güce dönüştürmesi sürecine değinen Ünay, bu konuyu liberal teori ve hegemon güç kuramıyla açıkladı.

29 Ağustos Perşembe günü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Babacan “İslam Dünyasının geleceği: Yeni Aktörlerin Rolü” başlıklı bir konferans verdi. Konferansta İslam dünyasının geleceğinin oluşumunda rol alacak aktörlerin önemi tartışıldı. Uluslararası Yaz Okulu programının öğleden sonraki oturumları ise atölye çalışmaları olarak düzenlendi. “Doğu-Batı İlişkileri: Çatışmalar-Müzakereler”, “İslam Dünyasındaki Siyasi Değişim”, “Entelektüel Gelenek ve İslam Dünyasındaki Çalışmalar” başlıkları altında düzenlenen atölye çalışmalarında, katılımcılar yazdıkları makaleleri sunma fırsatı buldu. Ayrıca atölyeler kapsamında, farklı ülkelerden gelen öğrenciler birbirleriyle tartışma imkânı buldular. 

İngilizce olarak hazırlanan internet sitesini ziyaret ederek program ve konuşmacılar hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz:iiss.ilmietudler.org/