EN

Türkiye’nin kamu diplomasisi üzerine yeni bir çalışma: Turkey’s Public Diplomacy


Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nde kamu diplomasisi alanında çalışmalar yürüten Öğretim Üyesi B. Senem Çevik ve Güney Kaliforniya Üniversitesi Annenberg İletişim ve Gazetecilik Fakültesi Dekanı Philip Seib’in eş editörlüğünü yaptığı “Turkey’s Public Diplomacy” (Türkiye’nin Kamu Diplomasisi) adlı kitap, 2015 yılının Eylül ayında yayımlandı.

Devamını Göster »
Palgrace Macmillan yayınlarından çıkan kitap, Türkiye’nin kamu diplomasisi faaliyetleri üzerine İngilizce dilinde kaleme alınmış detaylı bir çalışma olarak dikkati çekiyor.

Kitabın editörlerinden Senem Çelik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye ve yumuşak güç üzerine çok fazla güncel tartışma bulunduğunu ancak Türkiye’nin kamu diplomasisi uygulaması, dayanakları ve yumuşak gücünü sağlamlaştırmak için kullandığı enstrümanlar üzerine yeterince akademik çalışma olmadığı hatırlattı. Çelik, “Bu kitapta biz ‘Türkiye neyi, neden ve nasıl yapıyor?’ sorularına yanıt bulmaya çalıştık. Bu kitap Türkiye’nin kamu diplomasisi pratikleri, beklentileri ve bu alanda karşılaştığı sıkıntılar üzerine genel bir değerlendirme sunuyor. Bu nedenle, Ortadoğu ve Türkiye´nin bölgesel rolüyle ilgilenen herkesin bu kitaptaki tartışmalardan yararlanabileceğini düşünüyorum” dedi. Çelik ayrıca, kitabın Türkiye’nin kamu diplomasisi uygulamalarına yönelik akademik alandaki ilgiyi artıracağını umduğunu kaydetti.

“Turkey’s Public Diplomacy” kitabında yer alan makalelerden bazıları ise şöyle: “Türkiye’nin Kamu Diplomasisi: Aktörleri, Paydaşları ve Araçları”, “Tarihsel Perspektif: Osmanlılar ve Cumhuriyet Dönemi”, “Komşuluk İlişkilerinde Güç: Türkiye ve İran; “Hayırsever: Sivil Toplum Kuruluşları ve İnsani Yardımlar”, “Atlantik Ötesi Bağlamda Türkiye Dış Politikası: Yumuşak Güç ve Kamu Diplomasisi Vakaları”.