EN

Türkiye, gençlik reformlarına devam ediyor


Türkiye sahip olduğu dinamik genç nüfus potansiyelini değerlendirmek, gençlerin ekonomik ve sosyal hayata katılımını sağlamak amacıyla, insanı merkeze alan kalkınma hamlesiyle reformlar yapıyor. Sayıları gün geçtikçe artan ve ülke geneline yayılan gençlik merkezleri ve kamplarla gençlerin bilim, kültür-sanat ve spor alanlarında kurslar, atölye çalışmaları, farkındalık artırma projeleri ve çeşitli etkinliklerle buluşması sağlanıyor. Eğitim imkânlarının çeşitlendirilmesi için yüksek öğrenimin teşvik edildiği çalışmalar ve ekonomik sıkıntılar yaşayan gençler için sağlanan imkânlar ile burs miktarları katlanarak artıyor. Üniversite öğrencileri için barınma koşulları çeşitlenirken, Türkiye uluslararası öğrenciler için de cazibe merkezi haline geliyor.

Devamını Göster »
81 ilde 193 gençlik merkezi
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye’de 81 ilin tamamında açılan gençlik merkezleri gençleri bilim, kültür, sanat ve sporla buluşturuyor. Çeşitli kurslar, seminerler ve akademik faaliyetlerle gençlere katkı sağlayan gençlik merkezleri sayısında son dönemde büyük artış gerçekleşti. 2011 yılında 115 olan gençlik merkezi sayısı bugün 193’e çıktı. 2015 yılı itibariyle gençlik merkezlerindeki üye sayısı ise 927.918’e yükseldi.Gençlerin serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlamak amacıyla Türkiye’nin çeşitli yerlerinde kurulan 17 adet gençlik kampına bugüne kadar 30 bin 250 genç katıldı. Doğa sporlarından, havuz ve deniz etkinliklerine, tiyatro ve müzik kurslarından halk oyunlarına pek çok alanda faaliyetlerin gerçekleştirildiği kamplar tamamen ücretsiz hizmet veriyor.

Bilim olimpiyatları düzenleniyor
Gençliğin gelişimi için bilimsel değerler oluşturmak, hedefler belirlemek, eğitimlerine ve gelişimlerine katkıda bulunmak için faaliyetler yürüten Türkiye Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK) tarafından, bu hedef doğrultusunda çeşitli yarışmalar ve bilim olimpiyatları düzenleniyor.
Çeşitli alanlarda yenilikçilik içeren iş fikri olan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine fikirlerini hayata geçirmelerine yönelik uygun ortamı hazırlamak amacıyla Girişimcilik ve Yenilikçilik, Yazılım Projeleri ve Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme yarışmaları organize ediliyor. Ulusal ve Uluslararası Bilim Olimpiyatları ise geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek ve genç yetenekleri teşvik etmek amacıyla TÜBİTAK Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı (BİDEB) tarafından yürütülüyor.

Aylık burs/kredi miktarı %750 arttı
Ekonomik sıkıntı çeken gençlerin eğitim imkânlarından faydalanmasını artırmak amacıyla lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilen burs ve kredi miktarı 13 yılda 7,5 kat arttı. 2002’de lisans öğrencilerine verilen aylık burs/kredi miktarı 12,63 TL iken 2015 yılında 330 TL’ye çıktı. Yüksek lisans öğrencilerinin aylık burs/kredi miktarı 660 TL’ye, doktora öğrencilerinin ise 990 TL’ye yükselmiş durumda. Gençlerin bilimsel alandaki çalışmalarını teşvik etmek amacıyla burs sağlayan kurumlardan TÜBİTAK, ulusal, uluslararası bilim olimpiyatları ve proje yarışmalarında dereceye giren lisans öğrencilerine, yüksek öğrenime geçiş sınavında dereceye girenler ile doğa bilimleri, mühendislik, tıbbi bilimler, tarımsal bilimler, sosyal bilimler ve beşeri bilimler alanlarında Türkiye’de bir doktora programına kayıtlı olan öğrencilerin yurtdışında yapacakları eğitim ve araştırma çalışmalarına destek sağlıyor. TÜBİTAK burslarına başvuru sayısı ve verilen destekler her geçen yıl artıyor.

 

2008 Yılı

2014 Yılı

 

Başvuru Sayısı

Destek Sayısı

Başvuru Sayısı

Destek Sayısı

 Yurt İçi Lisansüstü Burs Program

4.440

1.290

16.243

1.610

Yurt Dışı Lisansüstü Burs Programı

360

33

131

91

Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Programı

272

172

733

476

Yurt Dışı Müşterek Doktora Burs Programı (2012 de başlatıldı)

32 (2012 yılı verisi)

12 (2012 yılı verisi)

15

10


Eğitimde uluslararası hareketlilik
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının bulundukları ülkelerin eğitim, kültür ve akademik hayatlarına katılımlarını ve başarılarını desteklemek üzere “Yurtdışı Vatandaşlar Bursları” adlı programı hayata geçiriyor. Program kapsamında 21 ülkede ikamet eden vatandaşların başvuru yapabilmesine imkân tanınıyor ve yüksek lisans tezleri, doktora tezleri ve doktora sonrası araştırmalar destekleniyor.

 

ABD

Avro Bölgesi

Avustralya

İngiltere

İsviçre

Kanada

Norveç

Yüksek Lisans Tezi Destekleme Bursu

650

500

725

400

600

750

4000

Doktora Tezi Destekleme Bursu

1000

750

1000

600

900

1100

6120

Doktora Sonrası Araştırma Bursu

1300

1000

1500

800

1200

1500

8150


Türkiye Bursları’nda talep artıyor
Türkiye’de öğrenim görmek isteyen gençlere yönelik olarak Başbakanlık YTB tarafından yürütülen “Türkiye Bursları” programı, uluslararası öğrenci hareketliliğinin ülkeler arasında çetin bir rekabet alanı hâline geldiği günümüzde büyük ilgi görüyor. Program sayesinde Türkiye, dünyadaki genç nüfusun yarısından fazlasının yaşadığı bölgelerden gelen yoğun eğitim talebini uluslararası standartlarda imkânlar sunarak karşılamaya çalışıyor.

154 ülkeden 14 bin gence burs
2014 Türkiye Bursları lisans programlarında 166 ülkeden 45 bin 581 ve lisansüstü programlarında 176 ülkeden 36 bin 164 başvuru olmak üzere toplam 176 farklı ülkeden yaklaşık 82 bin başvuru gerçekleşti. Proje kapsamında toplamda 3 bin 524 öğrenciye burs verildi. 2015 yılı kapsamındaysa neredeyse tüm dünyadan, 182 ülkeden, yaklaşık 155 bin aday Türkiye Bursları başvuru sistemine giriş yaptı. 176 ülkeden 95 bin aday başvurusunu tamamladı. Halihazırda 154 ülkeden 14.037 öğrenciye bu kapsamda burs veriliyor.
 
Türkiye Bursları başvuru sayıları (2011-2015)


 
Gençlere Avrupa’da eğitim imkânı
Avrupa Birliği Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini yürüten Türkiye Ulusal Ajansı, Erasmus+ programı aracılığıyla gençlere eğitimleri ve kişisel gelişimleri için ücretsiz Avrupa fırsatları sunuyor. Erasmus+ Programı kapsamındaki projeler gençlere, program üyesi ülkelerle proje ortaklıkları yoluyla yurt dışında eğitim, öğretim, öğrenim, staj, profesyonel gelişim, yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri ve gönüllü çalışmalar yapma imkânı sağlıyor.

81 ilden 400 bin kişi gençlik projelerinden faydalandı
Erasmus+ Programı’nın 2014-2020 döneminde Türkiye için ayrılan toplam bütçe 700 milyon Avro. Avrupa Birliği (AB) eğitim ve gençlik programları kapsamında 2004-2013 yılları arasında kabul edilen yaklaşık 24 bin projeye 600 milyon Avroyu aşkın hibe tahsis edildi. Aynı dönemde eğitim ve gençlik programlarından 81 ilden 400 binden fazla vatandaş yararlandı; bunlardan yaklaşık 300 binine yurtdışında eğitim, staj, gönüllülük ve işbirliği faaliyetlerinde bulunma imkânı sağlandı.

Yurt ve yatak kapasitesi 2 katına çıktı
Son 13 yılda öğrenci yurt sayısı ve yatak kapasitesi iki katına çıktı. Koğuş sistemi terk edilerek 1-3 kişilik odalardan oluşan yurtlar inşa ediliyor. Öğrenci yurtları alt yapı yatırımlarının yanı sıra sosyal imkanlar yönü ile de destekleniyor. Dar gelirli öğrenciler ile Türkî Cumhuriyetler ve Akraba Topluluklardan gelen öğrencilere ücretsiz barınma imkânı sağlanan yurtlarda artık ücretsiz internet, diyetisyen ve kişisel gelişim merkezleri yer alıyor.
 

Yıl

Yurt Sayısı

Yatak Kapasitesi

2002

190     

182.258

2015

395

367.962


 Suriyeli gençler için destek programları
Türkiye’deki geçici barınma merkezlerinde yaşamlarını sürdüren Suriyeli gençler için Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Başbakanlık YTB, Dışişleri Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve İçişleri Bakanlığı ortak çalışmalar yürütüyor. Çeşitli spor dallarına yönelik kurslardan Türkçe derslerine, mesleki eğitimden farkındalık artırıcı programlara pek çok faaliyet aynı anda gerçekleştiriliyor. 2014 yılında, yüksek öğrenim görmek isteyen bin 26 başarılı öğrenciye YTB tarafından Türkiye Bursları kapsamında burs verildi.