EN

Kamu Diplomasisi Çalışmalarına Yeni Bir Bakış Açısı


Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Erman Akıllı’nın doktora tezinin kısaltılmış hali olan “Türkiye’de Devlet Kimliği ve Dış Politika” kitabı bu ay yayımlandı. Türkiye’nin yumuşak gücü ve çok yönlü dış politikasını konu alan çalışma, dış politikadaki dönüşüme ışık tutuyor.

Devamını Göster »
Nobel Yayıncılık tarafından basılan kitapta, Türk Devlet kimliği özelinde kimlik- dış politika ilişkisi ele alınıyor ve Türk dış politikasına etki eden devlet kimliğinin nasıl inşa edildiği sorusuna yanıt aranıyor. Son dönemde Türk dış politikasına etki eden kimlik tasavvurunun, yumuşak güç araçlarıyla inşa edildiği hipotezinden yola çıkılan çalışma, bu kimlik inşası gerçekleştirilirken dış politikada herhangi bir eksen kaymasının da yaşanmadığı ortaya koyuyor.

Kitabın ilk bölümünde kimlik-dış politika ilişkisi mercek altına alınırken, ikinci bölümde Türkiye örneğini inceleniyor. Bu bölümde Soğuk Savaş sonrası 1991 ile 2002 yılları arasındaki süreçte Türk Dış Politikasındaki kimlik arayışları ele alınıyor. Bu süreçte Avrasyacılık, Neo Osmanlıcılık, İslamcılık gibi kimlik tasavvurlarının nasıl ortaya çıktığı ve dış politikaya etkileri konu ediliyor.

Dış politikada paradigma değişimi

Kitabın “11 Eylül Sonrası” başlıklı üçüncü bölümünde ise 2002 ile 2012 yılları arasında Türk Dış Politikasında etkili olan yeni söylemler inceleniyor ve bu söylemlerin politikaya etkisi araştırılıyor. Türk Dış Politikasındaki paradigma değişiminin ele alındığı bu bölümde, son dönemde sıkça kullanılan stratejik derinlik doktrini, ritmik diplomasi, insani diplomasi ile proaktif diplomasi anlayışı gibi kavramlar açıklanıyor.

Çalışmada, Türk Dış Politikasındaki yumuşak güç unsurları, kültürel diplomasi ile kamu diplomasisi kavramları analiz ediliyor. Kitapta Koordinatörlüğümüz başta olmak üzere Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), TÜRKSOY, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlar ele alınıyor. Ayrıca, yumuşak güç araçlarının devlet kimliği oluşumuna etkisi irdeleniyor.