EN

I. Dünya Savaşı’nın 100. Yılı - Macaristan’da ‘Son Cihat’ isimli kitabın tanıtımı yapıldı


Macar İslam Topluluğu, 1. Dünya Savaşı sırasında Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile aynı cephede savaşan Müslüman askerlerin anlatıldığı ‘Son Cihat’ isminde kitap yayınladı.Kitabın yazarı Macar İslam Topluluğu Başkanı Zoltan Bolek, söz konusu askerler hakkında çok az araştırma yapıldığını ve bu kitapla eksikliğin giderilmeye çalışıldığını söyledi.

Devamını Göster »
Bolek, yaptığı araştırmalar sonucunda tüm kaynakların, Osmanlı İmparatorluğu’nun savaş boyunca müttefiklerine dost ve sadık kaldığını, özellikle Türk-Macar ilişkilerinin örnek alınacak değere sahip olduğunu, Macarların, Türk askerlerine büyük saygı duyduğunu belirtti. Bolek ayrıca, savaş boyunca Boşnakların da Türkler gibi kahramanca savaştıklarını ifade etti.

3 bin Macar askerinin Çanakkale ve Süveyş’te savaştığına değinen Bolek, “Çanakkale cephesinde 150 Macar askeri şehit oldu. Bunun yanında Osmanlı askerleri de Galiçya cephesinde Macar ve Avusturya askerleri ile beraber Ruslara karşı savaştı” dedi. Macaristan’ın 1916 yılında İslamiyet’i resmi din olarak kabul ettiğini belirten Bolek, “Yine bu dönemde din özgürlüğü en yüksek seviyedeydi, örneğin Avusturya-Macaristan ordusunda yüzden fazla imam görev yapıyordu” dedi.

Macar İslam Topluluğu Başkanı ayrıca, araştırmaları esnasında karşılaştığı en ilginç bilgilerinden birinin, Osmanlı’nın 1. Dünya Savaşına katılmasının hemen ardından, İstanbul’da başhahamın, savaşta Yahudilerin Osmanlı’yı desteklemeleri gerektiği yönünde yayınladığı genelge olduğunu söyledi.

Bolek, Birinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru Osmanlı ordusu doğu cephelerinde İngilizlere karşı geri çekilmeye başlayınca, o cephede bulunan Macar askerlerin savaş teçhizatlarını Mustafa Kemal’e verdiklerini belirtti.

Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçiliği Başkatibi Metin Güler, günümüzde cihat kelimesinin negatif anlamda kullanılmasına karşın kitaba bu ismin verilmesinin takdir edilmesi gereken bir cesaret örneği olduğunu söyledi.

Programda dönemin önemli olaylarını gösteren fotoğraf sergisi de yer aldı.