EN

Ermeni vatandaşlara yönelik reform çalışmaları hız kesmeden devam ediyor


Türkiye, toplumsal uzlaşıyı sağlamak adına farklı inanç gruplarına yönelik reformlarını hız kesmeden sürdürürken, reformların getirilerinden faydalanan inanç gruplarının başında Ermeni cemaati yer alıyor. Bir yandan, farklı inanç gruplarına ait vakıf taşınmazları tescil edilirken, diğer yandan da taşınmaz kültür varlıkları olan kiliseler restore ediliyor. 2002´den bugüne inanç grupları vakıflarınca tescil talebinde bulunan 1029 taşınmaz vakıflar adına tescil edilirken, bu taşınmazlardan 284´ü Ermeni vakıflarına ait. Kilise restorasyon çalışmaları kapsamında ise halihazırda 13 Ermeni kilisesine yönelik çalışmalar tamamlanmış durumda.

Devamını Göster »
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü´nden alınan bilgiye göre, 2002 yılından bu yana yapılan hukuki düzenlemeler kapsamında, farklı inanç gruplarına ait vakıflar tarafından tescil talebinde bulunulan taşınmazlardan 1029´unun cemaat vakıfları adına tesciline karar verildi. Bu taşınmazlardan 284 tanesi Ermeni vakıflarına ait. Genel Müdürlük tarafından farklı inanç gruplarına bağlı vakıflara bedelinin ödenmesine karar verilen 21 taşınmaz malın ise 9´u Ermeni vakıflarına ait. Buna ek olarak, vakıf şahsiyet tespiti çalışmaları kapsamında Surp Haç Tibrevank Ermeni Lisesi Vakfı ile Beyoğlu Sakızağacı Ermeni Katolik Surp Astvazazin Kilisesi Vakfı’nın şahsiyetleri tespit edilerek Vakıf olarak kaydedildi.

13 Ermeni kilisesi restore edildi
Farklı inanç gruplarına ait taşınmaz kültür varlıklarından olan kiliselerin restorasyonuna yönelik çalışmalar da devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü´nün gerçekleştirdiği çalışmalarla bugüne kadar 26 kilisenin proje ve restorasyonu tamamlandı. 23 kilisenin restorasyon çalışmaları devam ederken, 6 kilise için ise yapılacak çalışmalar planlanmış durumda. Kültür ve Turizm Bakanlığı´nın taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin yapılan çalışmaların neredeyse yarısını Ermeni cemaatine ait kiliseler oluşturuyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında 11 Ermeni kilisesinin proje yapımı, restorasyonu veya çevre düzenlemesi tamamlanmış durumda. Restorasyon çalışmaları tamamlanan kiliseler arasında yer alan Van Akdamar Kilisesi’nde ayin yapılma izni de verildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü de kilise restorasyon çalışmaları yapıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğünce, Diyarbakır´da 2 Ermeni kilisesinin restorasyonu tamamlandı. Bu sayede toplamda 13 Ermeni kilisesinin restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Çalışmaları tamamlanan Ermeni Kiliseleri

 

Bulunduğu Şehir

Kilisenin Adı

Yapılan Çalışmalar

1.

Adana

Feke Kara Kilisesi

Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Çevre Düzenlemesi

2.

Adana

Saimbeyli Kalesi ve Kilisesi

Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Proje Yapımı

3.

Eskişehir

Sivrihisar Ermeni Kilisesi

Proje Yapımı

4.

Eskişehir

Sivrihisar Ermeni Kilisesi

Onarımı ve Çevre Düzenlemesi

5.

Karaman

Çeşmeli Kilisesi

Onarımı, Teşhir Tanzimi ve Çevre Düzenlemesi İşi

6.

Kars

Ani Ebulhamrent Kilisesi

Proje Yapımı ve Restorasyonu

7.

Kars

Ani Tigran Honents Kilisesi

Proje Yapımı ve Restorasyonu

8.

Kars

Ani Ören Yerinde Bulunan Ani Katedrali

Proje Yapımı

9.

Niğde

Bor Yukarı Sokubaşı Mahallesi Ermeni Kilisesi

Restorasyon

10.

Niğde

Konaklı Kasabası Misli Kilisesi (Aziz Vasilyos)

Rölöve, Restorasyon, Restütisyon ve Mühendislik Projeleri Yapımı

11.

Van

Akdamar Kilisesi

Müştemilatı Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Çevre Düzenleme Proje Yapımı, Onarımı, Çevre Düzenlemesi

12.

Diyarbakır

Diyarbakır Sur Ermeni Protestan Kilisesi

Restorasyon

13.

Diyarbakır

Diyarbakır Sur Ermeni Katolik Kilisesi

Restorasyon

 

 

 

 


Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalarla restorasyon çalışmaları devam eden 3 Ermeni kilisesi daha var. Bakanlık ayrıca, Kars´ta bulunan 2 Ermeni kilisesinin restorasyon projesini hazırlıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü ise Hatay´da bulunan ve proje çiziminin yapıldığı bir kiliseye yönelik çalışmaları en kısa zamanda başlatacak. Restorasyon çalışması yapılan bu kiliseler, Adana, Eskişehir, Karaman, Kars, Niğde, Van, Diyarbakır, Hatay ve Malatya başta olmak üzere Anadolunun farklı şehirlerinde yer alıyor.

Çalışmaları devam eden Ermeni kiliseleri

 

Bulunduğu Şehir

Kilisenin Adı

Yapılan Çalışmalar

1.

Adana

Feke Karakilisesi

Restorasyon 

2.

Malatya

Ermeni Taşhoron (Hrant Dink) Kilisesi

Restorasyon 

3.

Niğde

Konaklı Kasabası Misli Kilisesi (Aziz Vasilyos)

Restorasyon

 

Çalışma yapılması planlanan Ermeni kiliseleri

 

Bulunduğu Şehir

Kilisenin Adı

Yapılacak Çalışmalar

1.

Kars

Ani Surp Amena Prikitch Kilisesi

Restorasyon -Etap 3

2.

Kars

Ani Örenyerinde Bulunan Ani Katedrali

Restorasyon

3.

Hatay

Samandağ Yoğunoluk Köyü Ermeni  Kilisesi

Proje Çizimi yapıldı, restorasyon çalışmaları yapılacak

 

 

 

 


Sosyal yardımlar sürüyor
Farklı inanç gruplarının dini özgürlük ve toplumsal yaşama dair taleplerine yanıt vermek amacıyla yürütülen demokratikleşme reformları da devam ediyor. Bu kapsamda, farklı inanç gruplarına mensup kişilerin eğitim hakkının geliştirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ermenice ders kitapları hazırlanarak 2010-2011 öğretim yılından itibaren Ermeni okullarına ücretsiz olarak dağıtılmaya başladı. Diğer yandan, Vakıflar Genel Müdürlüğünce cemaat vakıflarının vakfiyelerinde yer alan ihtiyaç sahibi aileler ve öğrencilere yardım yapılmaya başlandı. Bu kapsamda ilk kez İstanbul’da bulunan Gedikpaşa Ermeni İncil Kilisesi salonunda öğrenim gören 152 öğrencinin yemek masraflarının tamamı karşılanmaya başlandı.Şubat ayında 25 kalem kuru gıda yardımı yapılırken, yardımlar her ay düzenli olarak devam ediyor.

Ani kenti Dünya Miras Listesi adaylığı
Tarih boyunca önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmasının yanı sıra Ermeni kültürü ve mimarisinin de önemli örneklerini barındırması nedeniyle 2012 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne alınan ‘Ani Tarihi Kenti’nin Dünya Miras Listesi adaylık dosyasının hazırlanması çalışmaları ise devam ediyor. Alana ilişkin ‘Doğu Anadolu´da Kültür Turizmi İçin İttifaklar Programı’ kapsamında UNESCO ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen yönetim planı çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Alan Başkanı olarak Kars Müze Müdürü atandı.

Öte yandan, eşit vatandaşlık ilkesi gereği farklı inanç gruplarına bağlı vatandaşların ülke yönetiminde söz sahibi olmalarını sağlama amacıyla da son dönemde önemli adımlar atılıyor. Son bir yıl içinde Başbakanlık Başmüşavirliğine Ermeni kökenli Etyen Mahcupyan atanırken, Vakıflar Genel Müdürlüğünün en üst karar organı olan Vakıflar Meclisinde yine Ermeni kökenli Toros Alcan görev yapmaya başladı.