EN

Eğitime ayrılan bütçe yüzde 800 oranında arttı


Türkiye’de eğitim ve öğretim alanında son yıllarda önemli gelişmeler kaydedildi. Modern eğitim imkânlarının artmasından yeni projelerin hayata geçirilmesine, okul öncesi eğitimden dezavantajlı çocuklara verilen desteklere kadar pek çok ilerleme sağlandı. Son 13 yılda eğitime ayrılan bütçe yüzde 800 oranında artarken, burslu öğrenci sayısı 12 kat arttı.

Devamını Göster »
Türkiye’de çocukların özgüvenli, sağlıklı, mutlu ve başarılı bireyler olabilmeleri için eğitim alanındaki çalışma ve reformlar hızla devam ediyor. Son 13 yılda Türkiye’de eğitime ayrılan bütçe yüzde 800 oranında arttı. Eğitim bütçesi 2002 yılında yaklaşık 10 milyar TL iken 2015 yılında bu rakam 80 milyar TL’yi aştı. Eğitimin, gayri safi yurtiçi hâsıla içindeki payı ise yüzde 2,84’ten yüzde 4,13’e yükseldi.

Teknoloji dostu eğitim
Bilgi teknolojilerinde dünyada yaşanan gelişmeler eğitim alanında da yapısal bir dönüşüm sağladı. Türkiye’de çocukların modern eğitim imkanlarından faydalanabilmeleri için okullara 920 bin 154 bilgisayar, 196 bin 451 projeksiyon cihazı gönderildi. 8 derslik ve üzeri tüm okullarda 29 bin 812 adet bilişim teknolojisi sınıfı kuruldu. Bu sınıfların kurulamadığı 17 bin 261 ilköğretim okuluna her 15 öğrenciye bir adet bilgisayar, projeksiyon cihazı ve masa sağlandı.

Fatih Projesiyle eğitimin içeriği zenginleşiyor
Türkiye’de öğrencilerin 21. Yüzyıl vatandaşlığı becerileri olarak tarif edilen teknoloji kullanımı, etkili iletişim, analitik düşünme, problem çözme, birlikte çalışma ve iş birliği kurma konularındaki becerilere sahip olabilmesi amacıyla Fatih Projesi oluşturuldu. Fatih Projesi kapsamında bugüne kadar 186.565 sınıfa etkileşimli tahta, 45.653 adet çok fonksiyonlu yazıcı, 887.800 öğrenciye ve öğretmene tablet bilgisayar dağıtımı yapıldı. Projeyle bilgi ve iletişim teknolojileri eğitim sürecinin temel araçlarından biri haline gelmesi planlanırken aslen yazılım, donanım ve ağ alt yapısının kurulumundan çok e-içerik çözümleriyle eğitim içeriğinin zenginleştirilmesi, eğitim ve öğretimin öğrenciler ve öğretmenler için daha etkin ve eğlenceli hale getirilmesi hedefleniyor. Yeni nesile bilinçli, güvenli, yönetilebilir ve ölçülebilir bilgisayar teknolojilerinin kullanım becerilerini kazandırmak esas alınıyor.

Okullaşma oranı yükseliyor
Örgün eğitim gören 17 milyon 559 bin 989 öğrencinin bulunduğu Türkiye’de, 12 yıllık zorunlu eğitim uygulamasıyla okullaşma oranlarında büyük artış gerçekleşti. 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında yüzde 67,37 olan orta öğretimde net okullaşma oranı, 12 yıllık zorunlu eğitim uygulamasının ardından 2014-2015 eğitim ve öğretim döneminde yüzde 79,37’ye yükseldi.

Okul öncesi eğitim destekleniyor
Çocukların okul öncesinde sosyal, kültürel, sayısal, sanatsal bilgi ve becerilerinin geliştirilebilmesi için okul öncesi eğitime son yıllarda sağlanan destekler artıyor. 2003-2004 öğretim yılında okul öncesi bağımsız kurum sayısı 2.263 iken 2014-2015 öğretim yılında bu rakam 5.935’e çıktı. Okul öncesi bağımsız kurumlar dışında ilkokullara bağlı olarak 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında 21 bini aşkın ana sınıfı hizmet vermek üzere hazırlandı. Okul öncesi öğretmen sayısında da son 13 yıl içinde önemli artış gözlendi. 2003 yılında 2.639 öğretmen görev yaparken 2015 yılında bu rakam 29.698 oldu.

Burslu öğrenci sayısı 12 kat arttı
Ekonomik sıkıntılar çeken çocukların eğitim imkânlarından daha iyi faydalanabilmelerini sağlamak amacıyla ilk ve ortaöğretim seviyesindeki çocuklara verilen burs miktarı 13 yılda 12 kat arttı. 2002 yılında öğrenci başına aylık 13,06 olan aylık burs miktarı 2015’te 157,82’ye çıktı. Burs verilen ilk ve orta öğretim öğrenci sayısı ise 2002 yılında 109.894 iken 2015’e gelindiğinde 244.618 oldu.

Eğitimin önündeki engeller kalkıyor
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk ve orta öğretimdeki öğrencilere ücretsiz ders kitabı, eğitim kurumuna uzak bölgelerde yaşayan çocukların güvenli bir şekilde okula gelebilmelerini sağlayan ücretsiz taşımalı eğitim uygulaması ile sağlık sorunları ya da fiziksel engeli nedeniyle okula gidemeyen çocuklara evde eğitim hizmeti uygulamaları başarılı bir şekilde sürdürülüyor. Son on iki yılda 2 milyarı aşkın kitap öğrencilere ücretsiz olarak dağıtıldı. Taşımalı eğitimden ise 2014-2015 eğitim öğretim yılında 1 milyon 326 bin çocuk yararlandı. 2007 yılında ilk kez uygulamaya konulan cam, kas hastalığı, lösemi gibi hastalıklarla uzun süreli yatağa bağımlı olarak yaşayan çocuklara evde eğitim verilmesi uygulamasıyla 14 bin 693 çocuğa ulaşıldı.

Dezavantajlı çocuklar unutulmadı
Dezavantajlı çocukların eğitiminde öncelikle bütünleştirmeyi amaçlayan kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamasıyla öğrenci sayısında büyük artış gerçekleşti. 2015 yılında 182 bin 917 öğrenci kaynaştırma yoluyla eğitime katıldı.

Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin ücretsiz olarak okula erişiminin sağlanması amacıyla uygulamaya konan proje ile bugüne kadar 378 bin 124 öğrenci okullarına güvenli ve sorunsuz bir şekilde ulaştı.

Özel okul öğrencilerine eğitim öğretim desteği
Özel okullara verilecek eğitim desteğiyle özel okullarda boş kalan kontenjanların devlet okullarında okuyan öğrencilerle ikame edilmesi amaçlandı. Devlet okullarındaki eğitim yükünün ve derslik başına düşen öğrenci sayısının azaltılması, devlet okullarının imkânlarının doğrudan ve dolaylı olarak artırılması hedefiyle yola çıkan uygulamayla 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında ilk kez özel okul öğrencilerine 230 bin eğitim öğretim desteği kontenjanı sağlandı. 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında ise toplamda 350 bine yakın öğrenciye destek verilmesi planlandı. Bugüne kadar ödenen devlet desteği miktarı ise 532 milyon 832 bin 625 TL oldu. Türkiye’de yer alan farklı inanç gruplarına ait 60 adet okulda eğitim gören 2700 öğrenciye eğitim ve öğretim desteği verildi.