EN

AFAD, Türkiye’deki Suriyeli Kadınlar Raporu’nu yayınladı


Başbakanlık AFAD, Türkiye’de barınma merkezlerinde yaşayan Suriyeli kadınlara ilişkin bir saha raporu hazırladı. Rapora göre, Türkiye’ye sığınan Suriyeli kadınların %84,5’i Türkçe öğrenmek istiyor.Kamplardaki güvenlik hizmetinden memnun olanların oranı %95’e kadar çıkarken, psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade edenlerin oranı %54,9. Rapora göre, kamp içindeki kadınların yüzde 94’ü, kamp dışında yaşayanların ise yüzde 93’ü Türkiye’deki insanların kendilerine yönelik davranışlarını olumlu olarak değerlendiriyor.

Devamını Göster »
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye’de bulunan Suriyeli kadın misafirlerin durumları hakkında bilgi edinmek, karşılaştıkları problemleri tespit etmek ve yaşadıkları trajediye dikkat çekmek üzere, Türkiye’de bulunan Suriyeli kadınlara yönelik bir saha araştırması gerçekleştirdi. Araştırma; Adana, Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde hem geçici barınma merkezlerinde hem de bu merkezler dışında yaşayan Suriyeli kadınlar ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yapıldı. Kadın sorunlarını daha iyi anlayabilmek adına AFAD’ın psikolog ve sosyologları tarafından yapılan saha görüşmeleri ve anketlerde, demografi, sosyo-ekonomik yapı, barınma, güvenlik, sağlık, eğitim, beslenme ve gelecekle ilgili sorular yöneltildi. AFAD tarafından hazırlanan saha araştırma raporu kitaplaştırılarak yayımlandı.

24 Nisan 2014 tarihi itibariyle 2 milyon 710 bine yakın Suriyeli iç karışıklıklar nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Evinden ayrılan Suriyelilerin yüzde 50,2’si kadınlardan oluşuyor. Bu oranın yüzde 23,7’si ise 18-59 yaş aralığındaki yetişkin kadınlar. Savaş ve göç hareketlerinden en çok etkilenen kesim çocuklar ve kadınlardan oluşuyor.

AFAD’ın Türkiye’deki Suriyeli Kadınlar Raporuna göre, kamp içi ve kamp dışında Türkiye’de ikamet eden kadınların yarıya yakını çalışma çağı olarak nitelendirilen 19-54 yaş grubunda yer alıyor. Geçici barınma merkezlerinde kalan Suriyeli kadınların yüzde 53’ü 0-18 yaş aralığındaki çocuklardan oluşurken kamp dışında ise bu oran yüzde 49,6 seviyesinde. Kamp dışındaki Suriyeli kadınların yüzde 81 gibi büyük bir bölümünün ikamet izni ve yüzde 32’sinin herhangi bir kaydı bulunmuyor.

Türkiye’de ikamet eden Suriyeli kadınların medeni durumlarına bakıldığında ise, evli kadınların oranı yüzde 67 iken, bekârların oranı yüzde 28 olduğu ortaya çıkıyor. Kamplarda yaşayan kadınların yüzde 0,9’u boşanmış, yüzde 4,1’inin ise eşi vefat etmiş. Rapora göre, kamp dışında kalan Suriyeli kadınların yüzde 1’i boşanmış, yüzde 5,1’inin ise eşit vefat etmiş. Türkiye’de ikamet eden Suriyeli kadınların medeni durumlarına bakıldığında ise, evli kadınların oranı yüzde 67 iken, bekârların oranı yüzde 28 olduğu ortaya çıkıyor. Kamplarda yaşayan kadınların yüzde 0,9’u boşanmış, yüzde 4,1’inin ise eşi vefat etmiş. Rapora göre, kamp dışında kalan Suriyeli kadınların yüzde 1’i boşanmış, yüzde 5,1’inin ise eşit vefat etmiş.

 

Raporda Suriyeli kadınların Türkiye’ye sığınma nedenlerine ilişkin veriler de yer alıyor. AFAD raporuna göre, Suriyeli kadınların yüzde 94,6’sı güvenlik nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. Suriyeli kadınların Türkiye’ye sığınma nedenleri arasında siyasi ve ekonomik sebeplerle sağlık koşullarının yetersiz olması da yer alıyor.

Çalışma kapsamında Suriyeli kadınlara ülkelerine ne zaman dönmeyi düşündüklerine ilişkin de sorular yöneltildi. Buna göre, Suriyeli kadınların yarısından fazlası, ülkelerindeki karışıklıkların düzeldiği zaman dönme niyetinde olduğunu belirtirken, ankete katılan kadınların önemli bir bölümü de (kamp içi yüzde 31- kamp dışı yüzde 15,5) yönetim değişikliği gerçekleştiği zaman ülkelerine dönmeyi planladığını ifade etti.Ankette Suriyeli kadınlara kamp koşullarından memnun olup olmadıklarına yönelik de sorular yöneltildi. Buna göre, Suriyeli kadınların yüzde 60,1’i çadır ve konteynerların büyüklüğünden memnunken, yüzde 62,7’si çadır ve konteynerların rahat olduğunu ifade ediyor. Suriyeli kadınların büyük bir kısmı Türkiye’de güvenlik sıkıntısı yaşamadıklarını da belirtiyor. Rapora göre, Suriyeli kadınların yüzde 85,5’i barınma merkezlerini güvenli buluyor. Suriyeli kadınların barınma merkezlerine ilişkin tek şikâyeti ise çadır ve konteynerların iklime uygun olmaması konusunda. Rapora göre, Suriyeli kadınların yüzde 77,8’i çadır ve konteynerların iklime uygun olmadığını düşünüyor.
 
 
Rapora göre, Suriyeli kadınların yarısından fazlası kamplarda verilen hizmetlerin hepsinden memnun olduğunu belirtiyor. Suriyeli kadınların yüzde 95’inin memnun olduğunu belirttikleri güvenlik hizmetleri ilk sırada yer alıyor. Suriyeli kadınların yüzde 81,7’si din hizmetlerinden, yüzde 63,9’u eğitim hizmetlerinden memnun olduğunu kaydediyor. Kadınların yüzde 57,4’ü yemek hizmetlerinden memnun olduğunu belirtirken, sağlık hizmetlerinden faydalanan kadınların duydukları memnuniyet oranı yüzde 56,5. Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanan ve kamp dışında yaşayan kadınların memnuniyet oranı ise yüzde 80 seviyesinde.
 
 

Öte yandan, Suriyeli kadınların büyük bir çoğunluğu Türklerin kendilerine davranışlarını olumlu olarak değerlendiriyor. Rapora göre, kamp içindeki kadınların yüzde 94’ü, kamp dışında yaşayan kadınların ise yüzde 93’ü Türkiye’deki insanların kendilerine yönelik davranışlarını olumlu olarak değerlendiriyor.

AFAD tarafından hazırlanan rapora göre, Türkiye’ye sığınan Suriyeli kadınların yüzde 87’sinin gelir getirecek bir mesleği bulunmuyor. Bu nedenle, Suriyeli misafirlere Türkiye’de barınma, gıda ve sağlık hizmetlerinin yanı sıra verilen eğitim hizmetleri, meslek edindirme ve dil kursları büyük önem taşıyor. Kamplarda kalan Suriyeli kadınların yarısından fazlası (yüzde 55,5) meslek edindirme kursları ya da okula devam etmek istediklerini belirtiyor. Raporda Suriyeli kadınların Türkçe öğrenme konusunda hevesli oldukları kaydediliyor. Kamplarda kalan kadınların yüzde 76’sı Türkçe öğrenmek istediğini ifade ederken kamp dışında kalan kadınlarda bu oran yüzde 92,7’ye çıkıyor.
 
 
Ankette, ülkelerindeki iç çatışmadan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeli kadınlara psikolojik desteğe ihtiyaç duyup duymadıklarına yönelik de sorular yöneltildi. Buna göre, kamplarda kalan Suriyeli kadınların yüzde 54,9’u psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade ederken, kamp dışında kalan kadınlarda bu oran yüzde 49 seviyesinde.
  
 
AFAD tarafından hazırlanan "Türkiye´deki Suriyeli Kadınlar Raporu"nun tam metni:

Türkiye´deki Suriyeli Kadınlar Raporu - 2014