EN

Koordinatörlük Yapısı


Birimler
- Medya Çalışmaları Birimi
- Siyasal İletişim Birimi
- Kültürel Çalışmalar Birimi
- Kurumsal Çalışmalar Birimi
- Proje Geliştirme Birimi