EN

´Kamu Diplomasisi Üniversite Panelleri’nin Dördüncüsü Çankırı´da Gerçekleştirildi


Koordinatörlüğümüz tarafından üniversitelerle işbirliği içinde gerçekleştirilen aylık Kamu Diplomasisi panellerinin dördüncüsü, 23 Şubat 2012 Perşembe günü Çankırı Karatekin Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlendi. Konferansta, Türkiye’nin gelecek vizyonu ve kamu diplomasisi başlıkları ele alındı.
 


Devamını Göster »
"Türkiye´nin Gelecek Vizyonu ve Kamu Diplomasisi" başlıklı panelin açılış konuşmalarını sırasıyla Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Savaş, direktörlerimizden Cemal Haşimi ve Çankırı Valisi Vahdettin Özcan yaptı.

“AB ve Ortadoğu Politikaları Çerçevesinde Şekillenen Gelecek Vizyonumuz ve Kamu Diplomasisi" başlıklı 1.Oturumun başkanı Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Kibar Çetin, konuşmacıları ise Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hatice Yazgan, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Veysel Ayhan ve Başbakanlık Müşaviri Cemal Haşimi oldu.

Oturumda ilk olarak Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Veysel Ayhan “Kamu Diplomasisi, Arap Baharı ve Türkiye’nin Gelecek Vizyonu” başlıklı konuşmasını yaptı. Ayhan, Arap Baharı’nın bugün yaşanmadığını, belli bir tarihi geçmişe dayandığını ifade ederek temel sorunun ayrımcılık politikası olduğunu, iktidari ele geçirenlerin diğerlerine karşı ya mezhepsel ya ideolojik ya da kabilesel olarak ayrımcılık politikası uyguladıklarını söyledi.

Oturumun ikinci sunumunu “Türk Dış Politikasında Avrupa Birliği” başlıklı bildirisi ile Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hatice Yazgan yaptı. Yazgan, AB’ni siyasi ve ekonomik olarak bir kriz döneminde geçtiğini ve bu dönem içerisinde de aday ülkelere kuşkuyla bakıldığını belirterek “Kuşkuyla yaklaşılan ülkelerin başında Türkiye gelmektedir” dedi. Yrd. Doç. Dr. Hatice Yazgan bu süreçte tarafların birbiri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını ve etkin bir kamu diplomasisin uygulanmasının etkili olacağını ifade ederek “Kamu diplomasisi açısında öncelikli hedef grupları gençler ve kadınlar olmalıdır” şeklinde konuştu.

Oturumun son konuşmasını ise “Türkiye’nin Ortadoğu Vizyonu” başlıklı sunumu ile Başbakanlık Müşaviri ve Kamu Diplomasisi Direktörü Cemal Haşimi gerçekleştirdi. Konuşmasına, Türkiye´nin neden kamu diplomasisi politikası geliştirmeye önem verdiğini anlatarak başlayan Haşimi, Koordinatörlüğümüzün yapısı ile üniversite panellerinin yapılma gerekçelerini özetledi. "Türkiye’nin kamu diplomasisi, Türkiye dış politikasında olduğu gibi, kendine mahsus bir yol izliyor. Başka ülkelerde görülen örnekleri dikkatle takip etsek bile, kaygımız tekrardan ziyade, Türkiye’nin öncelikleri ekseninde Türkiye’ye mahsus bir kamu diplomasisi dili ve pratiği oluşturmaktır" diyen Haşimi; Türkiye’nin kamu diplomasisinin bu toprakların mirasıyla hareket ederek, tarihi birikimi dile getirmeye ve bir gelecek ufku etrafında şimdiki zaman dilimi içinde bir siyasal performansa dönüştürmeye dayandığını ifade etti.

Türkiye’nin iç ve dış politikada sergilediği aktif hareketliliğin ve gösterdiği siyasal liderliğin birçok farklı bölgede, ‘Türkiye neresidir’ sorusu yerine, ‘Türkiye nedir’ sorusunun öne çıkmasına yol açtığını kaydeden Cemal Haşimi, "Bizim gündemimiz, Türkiye nedir sorusuna, içeride ve dışarıda farklı kesimlerle temasa geçerek, konuşarak, tartışarak; verdiğimiz cevapları bir diyaloğa, bir konuşmaya çevirme çabasıyla şekilleniyor. Türkiye’nin kamu diplomasisi, Türkiye’nin artık söyleyecek bir sözü var cümlesiyle hareket ediyor. Bu çerçevede, tüm farklı yönleriyle anlatacağı, farklı kesimlerle doğrudan diyaloğa girerek ifade etmek istediği bir hikayesi ve farklı kesimlerin sözlerini duyabilecek bir özgüvenin yansımasıdır" diye konuştu.

“Yakın Coğrafyamızda Ortaya Çıkan Yeni Fırsatlar ve Kamu Diplomasisi” başlıklı 2.Oturum Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Galip Çağ başkanlığında gerçekleştirildi. “Türk Dış Politikasında Su” başlıklı bildirisini sunan Dr. Tuba Evrim Maden, kullanılabilir su miktarının sınırlı olmasının ülkeler arasında sıkıntıların ortaya çıkmasına sebep olduğunu belirterek Türkiye ile Suriye ilişkilerinde su kaynaklarının kullanımından doğan sorunları tarihsel süreç içerisinde ele aldı.
 
“Arap Baharı ve Türkiye’nin Önündeki Yeni Fırsatlar” başlıklı bildirisi ile oturumun ikinci sunumunu yapan Anadolu Ajansı Arapça Yayın Koordinatörü Turan Kışlakçı, Arap Baharı sonrasında sorulması gereken sorunun “Bunun arkasında kim var?” değil “Bundan sonra ne olacak?” olması gerektiğini ifade ederek Türkiye’nin önündeki fırsatları değerlendirebilmesi için tarihi bağları canlandırması, bölge hakkındaki bütün bilgiye vakıf olması ve imajını değiştirmesi gerektiğini belirtti.

Oturumun son sunumunu ise Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Reha Yılmaz “Türk Dış Politikasında Kafkasya Ötesi” başlıklı bildirisi ile yaptı. Yılmaz, Kafkasya hakkında sahip olduğumuz bilginin yetersiz olduğunu ve bu bölge ile işbirliğinin arttırılması gerektiğini belirterek bölge ile yaşanan sorunların ekonomik, siyasal ve kültürel olmak üzere üç başlık halinde ele alınabileceğini dile getirdi.

Saat 17:45’teki değerlendirme ve kapanışla program sona erdi.

 
BASIN YANSIMALARI

Haber18.com
23.02.2012
´Türkiye´nin Gelecek Vizyonu Ve Kamu Diplomasisi´ Paneli Yapıldı

http://www.haber18.com/haber_detay.asp?haberID=349

Çankırı Yenigün Gazetesi
24.02.2012
Türkiye´nin Gelecek Vizyonu Masaya Yatırıldı
www.cankiriyenigun.com/index.php/cankiri/6177-Trkiyenin-gelecek-vizyonu-masaya-yatrld.html