EN

Gazeteci Heyetleri Programı


Türkiye, son yıllarda yabancı basının ilgi gösterdiği ülkelerin başında gelmektedir. Hem kendi bölgesinde ve hem de uluslararası düzeyde oynadığı etkin, pozitif ve yapıcı rol; çeşitli uluslararası kurum ve kuruluşlarda edindiği temsil kabiliyeti ve sorunlara vizyon üreten bir perspektifle yaklaşması, Türkiye´yi küresel düzeyde daha fazla görünür kılmaya başlamıştır.

Gazeteci Heyetleri Programı, ülkemize duyulan bu ilgi ve merakı karşılamak üzere, yabancı basın mensuplarının ülkemize davet edilmesi için hazırlanan bir programdır. Programın amacı, ülke kamuoylarının Türkiye hakkında doğrudan bilgi edinmesini sağlamaktır.

Program çerçevesinde, ülkelerinde kamuoyu nezdinde ağırlığı olan basın kuruluşlarından Türkiye´ye ilgi duyan yayın yönetmenleri, dış haberler editörleri ya da köşe yazarlarından bir grup gazeteci, ülkemize davet edilmektedir. Yaklaşık bir haftalık bu davetlerde, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığından yetkili isimlerle buluşmaları sağlanmakta ve ülkemizin uluslararası alandaki pozisyonu ve vizyonu ilk elden kendilerine sunulmaktadır. Ayrıca ülkemizin önde gelen düşünce kuruluşları, basın kuruluşları ve gazetecileri ile toplantılar düzenlenmekte ve böylece ülkemizdeki gündem hakkında bilgilenmeleri sağlamaktadır.

Bugüne kadar Suriyeli, İranlı, Lübnanlı, İspanyol, Amerikalı, Türkmen ve Arap gazetecileri ağırlamış olduğumuz programda, önümüzdeki dönemde sırasıyla Japonya, Yunanistan, Mısır, Almanya ve Fransa´dan gazeteci heyetlerini ülkemize getirmeyi planlanmaktayız.