EN

Dış Politika Tanıtım Programları


Dış Politika Tanıtım Programları, dış politika ve ilgili alanlarda eğitim gören lisans, yüksek lisans, doktora düzeyinde öğrenciler ile akademisyen ve uzmanları, dış politikamıza yön veren kurum ve karar alıcıları bir araya getirmeyi; farklı kesimler arasında bir ilişki ağı kurmayı ve bir diyalog zemini inşa etmeyi amaçlamaktadır.

Ankara’da düzenlenen programlar kapsamında; Anadolu’nun çeşitli üniversitelerinden gelen öğrencilerin, dış politika kurumlarının işleyişini yerinde görmeleri hedeflenmektedir.

İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde düzenlenen paneller ve tanıtım programları sayesinde; kısa ve orta vadede Türk dış politikasının gündemine ve kurumsal işleyişine vakıf, gelişmeleri doğru değerlendirebilecek uzmanların yetişmesine katkı sağlanması öngörülmektedir.