EN

Dış Politika Çalıştayları


Türk dış politikası yeni vizyonu ile akademisyenlerin, politika yapıcılarının ve medyanın artan oranda ilgisini çekmektedir. Farklı çevrelerin ilgisi, dış politika üzerine yapılan tartışmaları çeşitlendirmiştir. Türk dış politikasının dayandığı ilkeler, mekanizmalar, bölgesel ve küresel ölçekte inisiyatifler; akademik yayınlarda, müzakere masalarında ve medyada değişik yönleriyle tartışılmaktadır. Dış politikanın yeni çehresi aynı zamanda yeni kuramsal ve metodolojik bakış açılarını zorunlu kılmaktadır.

Türk dış politikasına dair en canlı ve yaratıcı alanı doktora çalışmaları oluşturmaktadır. Dış Politika Çalıştayı, doktora öğrencilerini dış politikanın farklı alanlarında çalışan akademisyenler ve dış politika yapıcılarıyla bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

Akademik dünyanın dinamik yüzünü temsil eden doktora öğrencileriyle Türk dış politikasının masaya yatırıldığı Dış Politika Çalıştayı serisinin ilki 23-24 Aralık 2011 tarihlerinde Konya’da, ikincisi ise 7-10 Haziran 2012 tarihinde Mardin´de düzenlenmiştir.