EN

AKİL İNSANLAR KONFERANS SERİSİ


Akil İnsanlar Konferans Serisi, dünyada yaşanan gelişmelerin, ortaya çıkan sorunların ve çözüm yollarının, uluslararası kamuoyunu meşgul eden meselelerin yetkili ve uzman kişiler tarafından masaya yatırılmasını hedefleyen bir programdır.

Programın amacı, dünyanın karşı karşıya bulunduğu sorunlara, uluslararası alanda tartışılan meselelere, küresel ve bölgesel düzeyde yaşanan gelişmelere, Türkiye perspektifini de katarak, nasıl bir yaklaşım geliştirilebileceği konusunda bir zemin arayışı sağlanmasıdır.

Sahasında yetkin, uluslararası kamuoyunda saygınlığı bulunan, bilgi ve tecrübesiyle tebarüz etmiş uluslararası şahsiyetlerin, devlet ve siyaset adamlarının, entelektüellerin, gazetecilerin ve uzmanların ülkemizde ağırlanmasını hedefleyen program, bölgesel ve küresel sorunlara siyasi, kültürel ve ekonomik açılardan yaklaşmakta ve gerek üniversitelerimiz gerekse düşünce kuruluşlarımız ile işbirliği çerçevesinde yürütülmektedir.