Page 7 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
P. 7

 Türkiye’deki Suriyeliler Özel Raporunu kitap haline getirerek yayımladık ve dağıtımını
         yaptık. Raporun İngilizce Versiyonunu ise Ankara’daki Büyükelçilere, dünyadaki bütün
         Ombudsmanlara, Avrupa Parlamentosu üyelerine, dünyadaki insan hakları kuruluşlarına
         gönderdik. Gönderdiğimiz yerlerden ülkemizin başarısı, fedakârlığı ve Kurumumuzun özel
         çalışmasından dolayı çok sayıda tebrik mektubu aldık.

       Gerçekleştirilen bütün bu çalışmaların idarede, bürokraside ve kamuoyunda önemli yansımaları
       oldu. Bunun en açık sonucunu Kurumumuza yapılan başvuru sayısının artışında müşahede
       ettik.Kurumun şikâyet sayısı 2018 yılında 17585’e ulaşmıştır.

       Diğer yandan geciken adalet, adalet değildir anlayışı ile kanun koyucu vatandaşın hakkına
       gecikmeden kavuşması için KDK ya 6 ay içinde karar verme mecburiyetini getirmiştir. Bunu
       sağlamak ve vatandaşın adalete hızlı erişimini kolaylaştırmak için, Kurumun işleyişinde yaptığımız
       değişiklerle, 2016 yılında toplam 4819 adet başvuru sonuçlandırılırken 2017 yılında 14746 adet,
       2018 yılında ise 17615 adet başvuruyu sonuçlandırdık.

       2018 yılı içerisinde 677 Tavsiye, 269 Kısmen Tavsiye ve Kısmen Red Kararı verdik. Yapılan kabul
       edilebilir başvurularda vatandaşın sorunlarının, şikayetlerinin ve taleplerinin %84’ini başarı ile
       sonuçlandırdık. Verilen tavsiye kararları dışında toplam 2498 adet başvuruyu idare ile vatandaş
       arasında uzlaşı sağlamak suretiyle dostane yollarla çözüme kavuşturduk. Çok sayıda
       vatandaşımızdan teşekkür mektubu aldık.

       Yine 2018 yılında verdiğimiz Tavsiye kararlarımızın etkin takibini sağlamaya çalıştık. Tavsiye
       kararlarımıza uyum oranı 2013 yılında %20’lerde seyrederken, 2017 yılında %65 e yukselmiş,
       2018 yılında ise %70’e ulaşmıştır. AB ülkelerinde bu oranın %80 olduğu düşünüldüğünde kısa
       zamanda önemli başarı elde edildiği görülecektir.

       Kurumumuz; yaptığımız ve önümüzdeki dönemde yapmayı taahhüt ettiğimiz faaliyetlerle,

       ◊ İdarenin hizmet kalitesinin yükseltilmesine,
       ◊ İyi yönetim ilkelerinin yerleşmesine,
       ◊ İnsan haklarının gelişmesine,
       ◊ Hukukun üstünlüğünün sağlanmasına,
       ◊ Hak arama kültürünün yaygınlaşmasına,
       ◊ Şeffaf hesap verebilir, insan odaklı bir idarenin oluşmasına katkı sağlamaya devam edecektir.

       Bu suretle hazırlanan ve kamuoyunun bilgisine sunulan Kurumumuzun 2018 Yılı İdare Faaliyet
       Raporunun tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Saygılarımla.                                         Şeref MALKOÇ
                                        Kamu Başdenetçisi


                               6
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12