Page 18 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
P. 18

 Kadın web sayfamız kullanıma açılmıştır.
        Kurum portalı geliştirilerek; personel turnike giriş-çıkış bilgileri, saatlik izin işlemleri, insan
         kaynakları web servis entegrasyonu ile personel bilgilerinin tek bir yerden takibi sağlanmış, bilgi
         işlem ve idari arıza talepleri ile araç talepleri sisteme eklenmiş, yemekhane, kütüphane, kurumsal,
         sosyal, etkinlik duyuruları, hava durumu, namaz vakitleri, döviz bilgileri vbile kurum web sayfaları
         istatistiklerine portal üzerinden ulaşılabilirliği sağlanmıştır.
        Yeni kartlı geçiş yazılımı geliştirilerek; takip kontrol kolaylaştırılmış ve yeni personel kartları ile
         uyumlu olması sağlanmıştır.
        Yemekhane ve kütüphane uygulaması geliştirilerek kurum portal entegrasyonu sağlanmıştır.
        Kurum bilgi işlem alt yapısı ve web sitelerle ilgili zafiyet testi yaptırılmış gerekli güvenlik
         önlemleri takip edilmektedir.
        Bilgi işlem alt yapısı enerji yedekliliği sağlanmış UPS bakım takip işleri tamamlanmıştır.
        Kurum KAMUNET bağlantıları tamamlanmıştır.

         Diğer yandan 2018 yılında gerçekleştirilen bu faaliyetler yanında 2019 yılında ise;
        Şikâyetçilerin ve Kurum personelimizin taleplerine ve ihtiyaçlarına yönelik yeni bir e-Başvuru
         sayfası yazılım ve tasarımının tamamlanarak yayına alınması,
        Kuruma gelen şikâyet başvurularının kendi öz kaynaklarımız ve ihtiyaçlarımıza yönelik olarak
         Yeni SYS ’ni (Şikâyet Yönetim Sistemi) yazılım ve tasarımının geliştirilmesi ve uygulamaya
         açılması,
        Sistem odası revizyonunun yapılarak daha güvenli bir alt yapı oluşturulması,
        Kurum alt yapısında yetkisiz erişim yetkilerinin kısıtlanması,
        EBYS, Yeni E-Başvuru ve Yeni SYS sistemlerinde anlık yedekleme işleminin yapılmasının
         sağlanması,
        Veri depolama yedekliliğinin sağlanması,
        Kurum sistem alt yapısının yeni alınacak donanımlar ile yeniden kurulması,
        İstanbul Bürosunun Kurumumuz ağı ile entegrasyonunun sağlanması,
        Kurum personeline bilgi güvenliği eğitiminin verilmesinin sağlanması,
        Kurum sistemlerinin ve internet trafiğinin denetim altında tutulması,
        Kurum web sitelerine yönetim panelinin hazırlanması,
        Ziyaretçi kayıt sistemini yenileyerek ziyaretçilere otomatik wi-fi şifresi verebilecek bir sistem
         geliştirilmesi,
        Şikayet başvuruları için mobil uygulamalar geliştirilmesi,
        Kurum web sayfası yazılım ve tasarımının yeniden yapılması,
        Yeni SYS sistemi ile entegre çalışan bir kurum portal sisteminin geliştirilmesi,
        Portal sistemi ile entegre olarak çalışan bütün sistemlerin yeni SYS sistemi ile de entegre
         çalışabilmesinin sağlanması,
        Kurum ihtiyaçları doğrultusunda yeni web servis bağlantıları ve yazılımlarının geliştirilmesi
        planlanmaktadır.


       Kurumumuzun ve tüm personeline ait 2018 Aralık sonu itibariyle mevcut donanım bilgilerini Tablo
       1.’de yer almaktadır:

                                                        17
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23