Page 17 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
P. 17

3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

                               Kurumlar, hizmet kalitesinin arttığı günümüzde, hızla
                               gelişen bilgi teknolojileri ile bu teknolojinin sunduğu
                               imkânlardan  yararlanmak   amacıyla  verdikleri
                               hizmetleri en doğru şekilde paydaşlarına ulaştırma
                               noktasında bilişim sistemlerini daha yaygın bir şekilde
                               kullanmaktadır.

                               Kurumumuzda bilgi teknolojisinin hızla gelişen bu
                               imkânlarından  yararlanmak,   şikâyetçilere  bu
       teknolojik imkânları en iyi ve kolay şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla bu alanda önemli
       atılımlar yapmaktadır.

       Bu doğrultuda Kurumumuz ana hizmeti olan şikâyet başvurularına yönelik olarak başvurularının
       alınması noktasında “e- başvuru, elektronik posta yoluyla başvuru ve çocuk başvuruculara yönelik çocuk
       başvuru sayfasını” sürekli olarak geliştirmekte ve yeni uygulamalar eklenmektedir. Bunun yanında
       şikâyetlerin daha hızlı çözümü, şikâyetlerin etkin takibi, vatandaşın da kendi başvurusunu elektronik
       ortamda takip etmesinin sağlanması ve istatistiklerin raporlanması gibi birçok konuda daha etkin
       çalışmalara 2018 yılında başlanmış ve bu çalışmalar halen devam etmektedir.

       Bu kapsamda,

        Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), E-Başvuru ve Çocuk Başvuru sayfası yapılan ihtiyaç
         analizi ve talepler çerçevesinde sürekli olarak güncellenmektedir. Yapılan güncellemeler ile;
            E-Başvuru sayfasının E-Devlet ile entegrasyonu yapılmış, şikâyetçilerin kararlarını
             görebilmeleri ve yabancı kimlik numarası ile yabancıların E-Başvuru sayfası üzerinden
             başvuru yapabilmeleri sağlanmıştır.
            Çocuk başvuru sayfasında yapılan MERNİSentegrasyonu ile yaş ve cinsiyet bilgilerinin
             otomatik olarak çekilebilmesi sağlanmıştır.
            EBYS’nin UYAP web servis ve KEP ile entegrasyonları tamamlanarak Kurum kullanımına
             açılmıştır.
            Tapu bilgilerini sorgulama uygulaması geliştirilmiş (TAKBIS-MEGSIS) anlık tapu
             kayıtlarının sorgulanması sağlanarak kurumlar arasındaki yazışma ile şikâyet değerlendirme
             sürelerinde iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir.
            EBYS sisteminde uzmanların şikâyetçilerin eski başvurularını görüntüleyebilmeleri  ile
             birleştirme kararlarının daha hızlı bir şekilde oluşturabilmeleri sağlanmıştır.
            EBYS sistemine geliştirilmiş SMSentegrasyonları sağlanarak şikâyetçilerin bilgilendirme
             süreçlerinde iyileştirmeler sağlanmıştır.
            MERSİS, ESBİS, SENBİS ve DERBİS entegrasyonları ile kurumuza şikâyet başvurusunda
             bulunan tüzel kişiler sisteme giriş yaptıklarında kişi, unvan, iletişim ve meslek bilgilerinin
             sistem tarafından otomatik olarak doldurulması sağlanarak başvuru sürecinin daha da
             kısalması sağlanmıştır.
            Örnek kararların web sayfasında yayınlanabilmesi için Kararlar Bilgi Bankası yapılmıştır.
            Kurum personeline EBYS eğitimi verilmiştir.
            EBYS’nin LDAP bağlantısı tamamlanmıştır.
            EBYS karar arama ekranlarının daha detaylı sonuç verebilmesi için geliştirmeler yapılmıştır.
            EBYS giden evrak otomatik mazbata basımı sağlanmıştır.
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22