Page 15 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
P. 15

Şekil 1: Kamu Denetçiliği Kurumu Organizasyon Şeması


       6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununda, Kurumumuzun ana hizmetlerini yerine
       getirmede yardımcı ve danışma faaliyetlerini sunacak diğer birimler ayrıntılı olarak
       tanımlanmamıştır. Bu bağlamda, kuruluş amacımızın gerçekleştirilmesinde kurumsallaşmanın
       sağlanarak daha etkin ve verimli bir hizmet sunumunun sağlanması ile birimlerin işbirliği ve uyum
       içerisinde çalışması için yürürlüğe konulan ve en son 03/05/2017 tarih ve 81 sayılı Başdenetçilik
       Makam Oluru ile güncellenen “Kamu Denetçiliği Kurumu Teşkilat Yapısının Oluşturulmasına ve
       Personelin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönergesi” kapsamında düzenlenen Kamu
       Denetçiliği Kurumu Ayrıntılı Organizasyon Şeması aşağıda gösterilmektedir.
                              14
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20