Page 11 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
P. 11

ŞEKİLLER DİZİNİ
       Şekil 1: Kamu Denetçiliği Kurumu Organizasyon Şeması ............................................................. 14
       Şekil 2: Teşkilat Yönergesi Kapsamında Kamu Denetçiliği Kurumu Organizasyon Şeması ......... 15
       Şekil 3: Personel Sayıları ................................................................................................................. 18
       Şekil 4: Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı ................................................................................... 20
       Şekil 5: Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı ..................................................................... 21
       Şekil 6: Personelin Yabancı Dil Seviyesine Göre Dağılımı ............................................................ 21
       Şekil 7: Personelin Hizmet Yılına Göre Dağılımı ........................................................................... 22
       Şekil 8: İyi Yönetim İlkelerimiz ...................................................................................................... 32
       Şekil 9: 2018 Yılı Toplam Ödeneklerin Ekonomik Kod 1 Düzeyine Göre Dağılımı ..................... 34
       Şekil 10: 2018 ve 2019 Yılları Karşılaştırmalı Bütçe Ödenekleri ................................................... 36
       Şekil 11: Dava Dosyalarının Türlerine Göre Dağılımı .................................................................... 39
       Şekil 12: 2017-2018 Yılları Başvuru Sayılarının Karşılaştırılması ................................................. 63
       Şekil 13: 2018 Yılı Başvuru Şekillerine Göre Dağılım (%) ............................................................ 63
       Şekil 14: 2018 Yılı Şikâyetlerin Konulara Göre Dağılımı(%)      ............................................. 65
       Şekil 15: 2018 Yılı Bölgelere Göre Dağılım (%) ............................................................................ 66
       Tablo 24: 2018 Yılı İllere Göre Dağılım Şekil 16: 2018 Yılı İllere Göre Dağılım (%) .................. 67
       Şekil 17: 2018 Yılı Karar Türlerine Göre Dağılım .......................................................................... 70
       Şekil 18: 2018 Yılı İdarenin Uyma Oranına Göre Dağılımı ........................................................... 75
       Şekil 19: 2018 Yılı Karar Türlerine Göre Dağılım .......................................................................... 76

                              10
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16