Page 10 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
P. 10

TABLOLAR DİZİNİ
       Tablo 1: Donanım Verileri ............................................................................................................. 18
       Tablo 2: Personel Sayıları ............................................................................................................... 18
       Tablo 3: Dolu-Boş Kadro Durumu .................................................................................................. 19
       Tablo 4: Personelin Cinsiyetlerine Göre Dağılımları ...................................................................... 20
       Tablo 5: Personelin Eğitim Durumlarına Göre Dağılımları ............................................................ 20
       Tablo 6:Personelin Yabancı Dil Seviyesine Göre Dağılımları ........................................................ 21
       Tablo 7: Kadrolu Personelin Hizmet Yıllarına Göre Dağılımları ................................................... 21
       Tablo 8:Stratejik Plan Amaç ve Hedefler Tablosu .......................................................................... 30
       Tablo 9: 2018 Yılı Ödenek ve Harcama Dağılımı ........................................................................... 33
       Tablo 10: 2018 Yılı Başdenetçilik Harcama Birimi Ekonomik Kod 2. Düzeye Göre Ödenek ve
       Harcama Dağılımı ............................................................................................................................ 34
       Tablo 11: 2018 Yılı Genel Sekreterlik Harcama Birimi Ekonomik Kod 2. Düzeye Göre Ödenek ve
       Harcama Dağılımı ............................................................................................................................ 35
       Tablo 12: 2019 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Dağılımı ........................................................................ 35
       Tablo 13: 2018 Yılı Dava Dosyalarının Türlerine Göre Dağılımı .................................................. 38
       Tablo 14: Kurumumuz 2018 Yılı İhale Bilgileri -1 ......................................................................... 41
       Tablo 15: Kurumumuz 2018 Yılı İhale Bilgileri -2 (İptal Edilen İhaleler) .................................... 41
       Tablo 16: Kurumumuz 2018 Yılı İhale Bilgileri -3 ......................................................................... 41
       Tablo 17: 2018 Yılı Basında Kdk Haber Dağılımları ...................................................................... 42
       Tablo 18: Yıllar İtibariyle Başvuru Sayıları .................................................................................... 62
       Tablo 19: 2016-2018 Yılları Başvuru Sayılarının Karşılaştırılması ................................................ 62
       Tablo 20: 2017-2018 Yılları Başvuru Şekillerine Göre Dağılım .................................................... 63
       Tablo 21: 2017-2018 Yılları Şikâyetlerin Konulara Göre Dağılımı ................................................ 64
       Tablo 22: 2018 Yılı Şikâyetlerin İdarelere Göre Dağılımı .............................................................. 65
       Tablo 23: 2017- 2018 Yılları Şikâyetlerin Bölgelere Göre Dağılımı ............................................. 66
       Tablo 24: 2018 Yılı İllere Göre Dağılım Şekil 16: 2018 Yılı İllere Göre Dağılım (%) .................. 67
       Tablo 25: 2017-2018 Yılları Karşılaştırmalı En Fazla Artış Yaşanan İller Dağılımı ..................... 67
       Tablo 26: Kamu Denetçilerinin Konu Ve Alanları Dağılımı .......................................................... 68
       Tablo 27: 2018 Yılı Denetçi Bazlı Havale Edilen Şikâyet Dağılımı ............................................... 68
       Tablo 28: 2018 Yılı Dosya Verileri ................................................................................................. 69
       Tablo 29: 2018 Yılı Karar Türlerine Göre Dağılım ........................................................................ 70
       Tablo 30: Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Tarafından Verilen Kararlar ..................................... 71
       Tablo 31: Kamu Denetçisi Sayın Yahya Akman Tarafından Verilen Kararlar ............................... 71
       tablo 32: Kamu Denetçisi Sayın Arif Dülger Tarafından Verilen Kararlar..................................... 72
       Tablo 33: Kamu Denetçisi Sayın Sadettin Kalkan Tarafından Verilen Kararlar ............................ 72
       Tablo 34: Kamu Denetçisi Sayın C. Özlem Tunçak Tarafından Verilen Kararlar .......................... 73
       Tablo 35: Kamu Denetçisi Sayın Hüseyin Yürük Tarafından Verilen Kararlar ............................. 73
       Tablo 36: İlk İnceleme, Dağıtım ve Bilgilendirme Bürosu Tarafından Verilen Kararlar ............... 73
       Tablo 37: 2018 Yılında Dostane Çözüm Yoluyla Çözüme Kavuşturulan Dosya Dağılımı ............ 74
       Tablo 38: 2017- 2018 Yılları Karşılaştırmalı Dostane Çözüm İle Sonuçlandırılan Dosya
       Dağılımı ........................................................................................................................................... 74
       Tablo 39: Yıllar İtibariyle Tavsiye, K. Tavsiye K. Ret Karar Dağılımları ...................................... 75
       Tablo 40: 2018 Yılı İdarenin Uyma Oranına Göre Dağılımı .......................................................... 75
       Tablo 41: Yıl Bazlı Tavsiye Kararlarına Uyma Oranları ................................................................ 76

                               9
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15