Page 9 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
P. 9

2. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ........................................................................ 83
         3. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ........................................... 95
       BÖLÜM IV ....................................................................................................................................... 96
       KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ........................................ 96
        A. ÜSTÜNLÜKLER ................................................................................................................... 96
        B. ZAYIFLIKLAR ...................................................................................................................... 98
       BÖLÜM V ........................................................................................................................................ 99
       ÖNERİ VE TEDBİRLER .................................................................................................................. 99
       EKLER ........................................................................................................................................... 101
       Ek 1: İç Kontrol Güvence Beyanı .................................................................................................. 101
       Ek 2: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı ......................................................................... 102

                               8
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14