Page 11 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
P. 11

ŞEKİLLER DİZİNİ
       Şekil 1: Kamu Denetçiliği Kurumu Organizasyon Şeması .............................................................. 15
       Şekil 2: Teşkilat Yönergesi Kapsamında Kamu Denetçiliği Kurumu Organizasyon Şeması .......... 16
       Şekil 3: Personel Sayıları ................................................................................................................ 18
       Şekil 4: Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı .................................................................................. 20
       Şekil 5: Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı .................................................................... 20
       Şekil 6: Personelin Yabancı Dil Seviyesine Göre Dağılımı ............................................................ 21
       Şekil 7: Personelin Hizmet Yılına Göre Dağılımı ........................................................................... 21
       Şekil 8: İyi Yönetim İlkelerimiz ........................................................................................................ 32
       Şekil 9: 2019 Yılı Toplam Ödeneklerin Ekonomik Kod 1 Düzeyine Göre Dağılımı ........................ 34
       Şekil 10: 2019 ve 2020 Yılları Karşılaştırmalı Bütçe Ödenekleri ................................................... 36
       Şekil 11: Dava Dosyalarının Türlerine Göre Dağılımı ................................................................... 38
       Şekil 12: Yıllar İtibariyle Başvuru Sayıları ..................................................................................... 66
       Şekil 13: 2019 Yılı Başvuru Şekillerine Göre Dağılım (%) ............................................................. 67
       Şekil 14: 2018 Yılı Şikâyetlerin Konulara Göre Dağılımı(%) ......................................................... 68
       Şekil 15: 2019 Yılı Bölgelere Göre Dağılım (%) ............................................................................. 70
       Şekil 16: 2019 Yılı İllere Göre Dağılım (%) .................................................................................... 71
       Şekil 17: 2019 Yılı Karar Türlerine Göre Dağılım ......................................................................... 74
       Şekil 18: Yıllar İtibariyle Tavsiye, K.Tavsiye K. Ret karar dağılımları .......................................... 78
       Şekil 19: 2019 Yılı İdarenin Uyma Oranına Göre Dağılımı ........................................................... 79
       Şekil 20: Yıllar İtibariyle Tavsiye Kararlarına Uyma Oranları ...................................................... 80
       Şekil 21: 2019 Yılı Bilgilendirme İstatistikleri ................................................................................ 81


                              10
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16