Page 10 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
P. 10

TABLOLAR DİZİNİ
       Tablo 1: Donanım Verileri ............................................................................................................................17
       Tablo 2: Personel Sayıları ............................................................................................................................18
       Tablo 3: Dolu-Boş Kadro Durumu ................................................................................................................18
       Tablo 4: Personelin Cinsiyetlerine Göre Dağılımları ...................................................................................20
       Tablo 5: Personelin Eğitim Durumlarına Göre Dağılımları .........................................................................20
       Tablo 6:Personelin Yabancı Dil Seviyesine Göre Dağılımları ......................................................................21
       Tablo 7: Kadrolu Personelin Hizmet Yıllarına Göre Dağılımları .................................................................21
       Tablo 8: Stratejik Plan Amaç ve Hedefler Tablosu .......................................................................................30
       Tablo 9: 2019 Yılı ÖdenekvVe Harcama Dağılımı ........................................................................................33
       Tablo 10: 2019 Yılı Başdenetçilik Harcama Birimi Ekonomik Kod 2. Düzeye Göre Ödenek Ve Harcama
          Dağılımı.................................................................................................................................................34
       Tablo 11: 2019 Yılı Genel Sekreterlik Harcama Birimi Ekonomik Kod 2. Düzeye Göre Ödenek ve Harcama
          Dağılımı.................................................................................................................................................35
       Tablo 12: 2020 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Dağılımı .......................................................................................35
       Tablo 13: 2019 Yılı Dava Dosyalarının Türlerine Göre Dağılımı ................................................................38
       Tablo 14: Kurumumuz 2019 Yılı İhale Bilgileri -1 ........................................................................................41
       Tablo 15: Kurumumuz 2019 Yılı İhale Bilgileri -2 (İptal Edilen İhaleler) ...................................................41
       Tablo 16: Kurumumuz 2019 Yılı İhale Bilgileri -3 ........................................................................................41
       Tablo 17: 2019 Yılı Basında Kdk Haber Dağılımları ....................................................................................42
       Tablo 18: Yıllar İtibariyle Başvuru Sayıları ..................................................................................................66
       Tablo 19: 2018-2019 Yılları Şikâyet Başvuru Sayılarının Karşılaştırılması .................................................66
       Tablo 20: 2018-2019 Yılları Şikâyetlerin Başvuru Şekillerine Göre Dağılımı ..............................................67
       Tablo 21: 2018-2019 Yılları Şikâyet Başvurularının Konularına Göre Dağılımı .........................................68
       Tablo 22: 2019 Yılı Şikâyet Başvurularının İdarelere Göre Dağılımı ..........................................................69
       Tablo 23: 2018- 2019 Yılları Şikayet Başvurularının Bölgelere Göre Dağılımı ...........................................70
       Tablo 24: 2019 Yılı İllere Göre Dağılım .......................................................................................................71
       Tablo 25: 2018-2019 Yılları Karşılaştırmalı En Fazla Artış Yaşanan İller Dağılımı ...................................71
       Tablo 26: Kamu Denetçilerinin Konu ve Alanları Dağılımı ..........................................................................72
       Tablo 27: 2019 Yılı Denetçi Bazlı Havale Edilen Şikâyet Dağılımı ..............................................................72
       Tablo 28: 2019 Yılı Dosya Verileri ................................................................................................................73
       Tablo 29: 2019 Yılı Karar Türlerine Göre Dağılım ......................................................................................74
       Tablo 30: Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Tarafından Verilen Kararlar ...................................................75
       Tablo 31: Kamu Denetçisi Sayın Yahya Akman Tarafından Verilen Kararlar .............................................75
       Tablo 32: Kamu Denetçisi Sayın Arif Dülger Tarafından Verilen Kararlar .................................................75
       Tablo 33: Kamu Denetçisi Sayın Sadettin Kalkan Tarafından Verilen Kararlar ..........................................76
       Tablo 34: Kamu Denetçisi Sayın C.Özlem Tunçak Tarafından Verilen Kararlar .........................................76
       Tablo 35: Kamu Denetçisi Sayın Hüseyin Yürük Tarafından Verilen Kararlar ............................................77
       Tablo 36: İlk İnceleme, Dağıtım ve Bilgilendirme Bürosu Tarafından Verilen Kararlar .............................77
       Tablo 37: 2019 Yılında Dostane Çözüm Yoluyla Çözüme Kavuşturulan Dosya Dağılımı ............................77
       Tablo 38: 2018- 2019 Yılları Karşılaştırmalı Dostane Çözüm ile Sonuçlandırılan Dosya Dağılımı ............78
       Tablo 39: Yıllar İtibariyle Tavsiye, K.Tavsiye K.Ret karar dağılımları ........................................................78
       Tablo 40: 2019 Yılı İdarenin Uyma Oranına Göre Dağılımı ........................................................................79
       Tablo 41: Yıllar İtibariyle Tavsiye Kararlarına Uyma Oranları...................................................................80

                               9
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15